Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Metodická podpora

Firma provádí metodickou podporu zákazníkům dle dohody od konzultací po zpracování metodických pokynů či ucelených metodik. Jedná se o následující oblasti:

Metodika rozpočtu a účetnictví

Tuto metodiku využijete při tvorbě finančních plánů a zpracovávání účetnictví

Pro územní samosprávné celky

Metodika pro územně samosprávné celky je určena pro účetní jednotky ze sféry rozpočtové a příspěvkové organizace. Z legislativního pohledu lze tuto sféru rozdělit na rozpočtovou a příspěvkovou oblast. Samotná metodika je rozčleněna na sekce: účetnictví a rozpočet, metodický rozbor datové věty, výkazová rozhraní a metodiky územně správních celků, DPH a majetkových pohybů a datová. Metodika zahrnuje závazné i doporučené analytiky. Metodika je neveřejná. Je k dispozici pouze prostřednictvím obchodních zástupců firmy.
 

Pro příspěvkové organizace

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace je využitelná účetními jednotkami ze sféry obecně označované jako ROPO – rozpočtové a příspěvkové organizace. Součástí metodiky jsou dílčí kategorie: účetnictví a rozpočet, metodický rozbor datové věty, metodiky příspěvkových organizací, DPH, evidence majetkových pohybů a datová a výkazová rozhraní.  Metodika poskytuje v ucelené formě základní nutný rozsah číslování analytik účtů, potřebných k zachování metodické kompatibility. Ta je nezbytná pro jednotné zpracování roční uzávěrky a nejrůznějších forem výstupů. Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace je neveřejná. Je k dispozici pouze prostřednictvím obchodních zástupců firmy.

Pro organizační složky státu

Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu zahrnuje ucelený soubor analytik pro rozpočtovou a účetní evidenci.  Metodika poskytuje přehled a obecné zásady pro vedení účetnictví a zpracování rozpočtu organizační složky státu i konkrétní postupy práce s jednotlivými analytickými účty. V oblasti metodiky OSS dále nabízí i algoritmy výkazů a metody zpracování výstupů. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu je neveřejná. Je k dispozici pouze prostřednictvím obchodních zástupců firmy.
 

Pro státní fondy

Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro státní fondy poskytuje komplet základních postupů pro řádnou účetní evidenci i s vysvětlením významu jednotlivých pojmů a zkratek. Sjednocení metodických postupů dává státním fondům nejen možnost přehledně vést své účetnictví, ale i docílit metodické kompatibility a vytvářet relevantní výstupy. V metodice jsou zahrnuty závazné i doporučené postupy. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro státní fondy je neveřejná. Je k dispozici pouze prostřednictvím obchodních zástupců firmy.
 

Metodika kompletní ekonomická

Komplexní ekonomická metodika se uplatňuje zejména u uživatelů ekonomického subsystému GINIS® . Komplexní metodika se skládá ze striktně provázaných metodik účetnictví, rozpočtu, controllingu a ostatních ekonomických agend.

Metodika na zakázku

Pokud vaše organizace vyžaduje individuální úpravu metodiky, můžeme vám nabídnout zakázkovou metodiku. V minulosti jsme zakázkovou metodiku připravili například pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo obrany ČR nebo pro Karlovarský kraj.

V případě zájmu o individuální metodiku kontaktujte svého obchodního zástupce nebo vyplňte formulář v pravé části stránky.

Aktuální metodiky

Vydané metodiky a jejich dodatky jsou autorským dílem, k němuž vykonává majetková práva společnost GORDIC spol. s r.o. Žádná část tohoto textu nesmí být reprodukována ani jinak šířena bez předchozího písemného souhlasu firmy GORDIC spol. s r.o. Každá osoba odkazující se na tuto metodiku je povinna uvádět ji jako "Metodika GORDIC® - UCR®".

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.

*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.
Vybrané reference:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno