Manage smartly
+420 567 309 136

Methodological support

The company provides methodological support to customers by appointment from consultation to processing of methodological instructions and comprehensive methodologies. These are the following:

Methodology of Budget and Accounting

This methodology can be used when financial plans and accounting processing are created. 

Pro územní samosprávné celky

Pro příspěvkové organizace

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace je využitelná účetními jednotkami ze sféry obecně označované jako ROPO – rozpočtové a příspěvkové organizace. Součástí metodiky jsou dílčí kategorie: účetnictví a rozpočet, metodický rozbor datové věty, metodiky příspěvkových organizací, DPH, evidence majetkových pohybů a datová a výkazová rozhraní.  Metodika poskytuje v ucelené formě základní nutný rozsah číslování analytik účtů, potřebných k zachování metodické kompatibility. Ta je nezbytná pro jednotné zpracování roční uzávěrky a nejrůznějších forem výstupů. Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace je neveřejná. Je k dispozici pouze prostřednictvím obchodních zástupců firmy.

Pro organizační složky státu

Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu zahrnuje ucelený soubor analytik pro rozpočtovou a účetní evidenci.  Metodika poskytuje přehled a obecné zásady pro vedení účetnictví a zpracování rozpočtu organizační složky státu i konkrétní postupy práce s jednotlivými analytickými účty. V oblasti metodiky OSS dále nabízí i algoritmy výkazů a metody zpracování výstupů. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu je neveřejná. Je k dispozici pouze prostřednictvím obchodních zástupců firmy.
 

Pro státní fondy

Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro státní fondy poskytuje komplet základních postupů pro řádnou účetní evidenci i s vysvětlením významu jednotlivých pojmů a zkratek. Sjednocení metodických postupů dává státním fondům nejen možnost přehledně vést své účetnictví, ale i docílit metodické kompatibility a vytvářet relevantní výstupy. V metodice jsou zahrnuty závazné i doporučené postupy. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro státní fondy je neveřejná. Je k dispozici pouze prostřednictvím obchodních zástupců firmy.
 

Complex economic methodology 

Comprehensive economic methodology consists of strictly interconnected methodologies of the accounting, budget, controlling and other economic agendas.

Individual Methodology

If individual methodology is required, we are ready to customize it. In the past, we prepared such individual methodology for the Ministry of Labour and Social Affairs, the Ministry of Defence or the Karlovy Vary region, etc.

If you are interested in individual methodology, please contact your sales representative or fill out the form on the right side of the page.
 

Aktuální metodiky

Vydané metodiky a jejich dodatky jsou autorským dílem, k němuž vykonává majetková práva společnost GORDIC spol. s r.o. Žádná část tohoto textu nesmí být reprodukována ani jinak šířena bez předchozího písemného souhlasu firmy GORDIC spol. s r.o. Každá osoba odkazující se na tuto metodiku je povinna uvádět ji jako "Metodika GORDIC® - UCR®".

Máte zájem o naší metodiku?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno