Městské policii Františkovy Lázně výrazně zjednodušuje práci speciální software

1 min čtení

16.01.2020

Při každodenní činnosti totiž strážníci využívají informační systém GINIS – Městská policie, který je plně integrovaný do městského informačního systému GINIS v edici Standard.

Při zpracování přestupkových případů umožňuje kromě obvyklé integrace na elektronickou spisovou službu, agendu evidence psů, centrální systémy Základní registry (ISZR) a Evidenci přestupků (ISEP), také integraci na centrální systém Registr silničních vozidel Ministerstva dopravy ČR (RSV). Díky ní mohou strážníci kontrolovat silniční vozidla, která jsou registrovaná v České republice v systému RSV. Zároveň umožňuje lustraci zahraničních aut přes rozhraní Cross Border Exchange (CBE) navázané na systém EUropean Car Registration and Driving licence Information System (EUCARIS). Nabízí výměnu informací o vozidle a jeho vlastnících, nebo provozovatelích, se kterým byl na území jiného členského státu EU spáchán dopravní delikt.

Potřebné informace pro řešení přestupkových případů získávají strážníci na služebně z funkce lustrace vozidel v aplikaci GINIS PRM Přestupky – Městská policie. V terénu zase můžou využívat mobilní aplikace v tabletu. Umožňují přístup k přestupkové agendě a přímo na místě jim zajistí lustraci vozidel nebo osob.