GDPO pomáhá firmě PST CLC řešit vzdělávání zaměstnanců v oblasti kyberbezpečnosti

2 min čtení

27.03.2020

Logistická společnost PST CLC stála před otázkou, jak efektivně rozvíjet u svých zaměstnanců povědomí o kybernetické bezpečnosti a jak následně znalosti tohoto typu řízeně zvyšovat i ověřovat. Takto postavené efektivní vzdělávání dovede v dnešní době podvodných emailů a množství kybernetických hrozeb mnohdy ochránit firmu před velkými riziky.

Logickým vyústěním byla volba nástroje GDPO od firmy GORDIC, který kromě multioborového a systematického vzdělávání a řešení bezpečnostních událostí slouží i jako nástroj pro spolehlivou a přesnou správu a vyřizování žádostí subjektů údajů (občanů, zákazníků,…) souvisejících s nařízením GDPR. Firma podobným uceleným vzdělávacím nástrojem dosud nedisponovala. Avšak jeho zavedení se jeví jako logická volba pro možnost řízeného vzdělávání zaměstnanců ve vícesměnném provozu, a navíc ve vysokém množství dislokovaných pracovišť v rámci celé České republiky.

Přínosy řešení:

  1. jednotný nástroj pro správu a komunikaci v oblasti GDPR,
  2. přehled v evidenci a vyřizování žádostí a incidentů,
  3. vzdělávání v oblasti GDPR a kybernetické bezpečnosti,
  4. multioborové vzdělávání,
  5. jednoduché vyřizování i vyhledávání požadavků,
  6. komplexní online řešení ve webovém rozhraní.

Bezpečnost

Za optimální řešení byla firmou PST CLC zvolena webová aplikace GDPO, která je hostovaná na platformě Microsoft Azure. Společnosti poskytuje ucelený nástroj pro vzdělávání zaměstnanců s následnou možnou kontrolou a ověření dosažených úrovní znalostí. Celá komunikace je zabezpečená díky šifrování https protokolu, autentizaci v podobě „uživatelské jméno“ a „heslo“ a samotné bezpečné infrastruktuře platformy Microsoft Azure.

Bez nutnosti instalace

Licence se v tomto případě vztahuje na část sdílení dokumentů a řízení vzdělávání. K samotnému pořízení nástroje bylo dostatečné pouze získání zmíněné uživatelské licence, tedy přístupu do systému. Vzhledem k faktu, že je GDPO webová aplikace, není nutná žádná instalace. Po pořízení licence tak firmě PST CLC stačilo disponovat webovým prohlížečem a připojením k internetu. Tato podoba navíc usnadňuje i možnost vzdáleného přístupu do nástroje, samozřejmě při zachování výše popsaného zabezpečení.

E-learning

Kromě úvodního obecného školení administrativních pracovníků, které bylo vedeno „face to face“ formou, získal zákazník i informace k práci v dodaném nástroji (rozsáhlá školení v tomto směru nejsou třeba, nástroj je vysoce intuitivní a uživatelsky jednoduchý). Následná pravidelná školení pracovníků zákazníka budou realizována pomocí nástroje GDPO nejenom interními zdroji, ale i ve spolupráci s firmou GORDIC. Obvyklá podoba takových školení je dodání materiálů objasňujících konkrétní problematiku a následný znalostní test zaměřený na klíčová sdělení. Školení samozřejmě vždy zohledňují aktuální hrozby a požadavky. Dále bude zákazník nástroj GDPO pravidelně využívat pro svoje potřeby vzdělávání pracovníků i z jiných oblastí (personalistika, IT, BOZP, ISŘ).

Aktuální podoba

V prvotní fázi realizace mají do systému přístup pracovníci oddělení HR, IT a BOZP, kteří jej kromě výše zmíněného budou využívat i k zveřejňování interních dokumentů a směrnic, se kterými chtějí prokazatelně seznamovat zaměstnance a informovat o změnách, předpisech a záznamech.

PST CLC patří od roku 1991 k významným poskytovatelům komplexních služeb v oblasti logistiky. Od roku 2012 realizuje skladování, celní služby a přepravu v rámci celosvětového holdingu Mitsui- -Soko.