CyberCon - kybernetická bezpečnost a skryté hrozby

1 min čtení

30.09.2020

Jak již bývá na akcích pořádaných NUKIB zvykem, nesmí chybět témata spojená s kybernetickou bezpečností a hrozbami skrytými v kyberprostoru. Ne jinak tomu bylo ve dnech 16. – 17. 9. 2020, kdy se v prostorách univerzitního kina Scala v Brně sešla odborná veřejnost na 6. ročníku konference CyberCon.

V úvodu konference vystoupil ředitel NÚKIB Ing. Karel Řehka, který představil současné výzvy v oblasti bezpečnosti. Zástupci společnosti Gordic, Ing. Jan Šlemr, Ph. D. a Eliška Bartůšková představili 3 případové studie útoku na významného zákazníka a jeho následného řešení . V této náročné době koronavirové krize, jsme využili možnosti vzdálené on-line prezentace.

Základním poselstvím pro řízení kybernetické bezpečnosti jsou 3 poměrně jednoduchá doporučení: Poučený uživatel, systémové řízení bezpečnosti a přehled přes významná aktiva a jejich zabezpečení. Dá se shrnout, že tyto myšlenky se prolínají s myšlenkou platformy Kybez, a pokud i Vás zajímá, jak si vaše organizace stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí emailu: eliska_bartuskova@gordic.cz. Na oplátku od nás získáte základní a bezplatné posouzení bezpečnosti.