Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136
Logo - GINIS

Informační systém GINIS®

Informační systém GINIS® je nejrozšířenějším informačním systémem ve veřejné správě. Představuje robustní softwarové řešení s vysokou mírou provázanosti agend a komplexním oběhem dokumentů. Řízení informačních toků v organizaci je technicky realizováno pomocí centrální databáze s decentralizovaným pořizováním dat ve vícevrstvé architektuře. Veškeré agendy používají společnou vrstvu identifikace, vlastnictví a oběhu dokumentů. Jako otevřená platforma umožňuje GINIS díky širokým možnostem svého API rozhraní integraci jakýmkoliv aplikacím a systémům třetích stran.
  • Systémová podpora strategického řízení organizace a podpora strategického rozhodování a řízení
  • Komplexní řešení správy a řízení oběhu dokumentů
  • Integrace agend a optimalizace vnitřních procesů

Funkční oblasti informačního systému GINIS:

GINIS a technologie

Klient si může informační systém GINIS® pořídit jak standardním způsobem, tedy zakoupením a údržbou licencí příslušných modulů doplněné souborem komplexních nepovinných, ale garantovaných služeb, tak může licence a jejich údržbu získat i formou služby (SaaS). A to jak na zákaznické, tak na poskytované platformě (PaaS).

Zázemí firmy, zkušenosti s realizací technologicky i metodicky náročných projektů i každodenní kontakt se stovkami klientů všech úrovní umožňuje v rámci informačního systému GINIS® využít a uplatnit nové IT trendy ve specifických podmínkách organizací veřejné správy. A to při zachování tradičního ohleduplného přístupu k již uskutečněným investicím.

Díky své informační platformě GINIS® umožňuje bezpečné propojení systémů více dodavatelů do jednoho harmonicky spolupracujícího celku. GINIS® je snadno integrovatelný s manažerskými nadstavbami pro podporu strategického rozhodování, jakou jsou datové sklady a nástroje Business Inteligence. Podporuje mobilitu dat propojením s tablety a smartphony a obsahuje aplikace pro interakci mezi úřadem a občanem.

Systém umožňuje využít výhod cloud computing pro nástroje, které by bylo v lokálních instalacích pro klienta jen obtížně dostupné. Vhodnou prezenční vrstvou pro vybrané funkčnosti GINISu může být moderní portálové řešení s uživatelskou pracovní plochou. V souvislosti s trendem nárůstu digitálních dokumentů systém disponuje prověřenými aplikacemi pro jejich řádnou konverzi, správu, řízení, autorizaci, ukládání a archivaci.

Máte zájem o řešení GINIS pro Vaší organizaci?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.

*= Povinné položky
Vybrané reference:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno