Manage smartly
+420 567 309 136
Evidence poplatku ze psa

Evidence poplatku ze psa (PSI)

Evidence psů je agenda, kterou řeší každý úřad evidující místní poplatky. Doposud byla tato problematika řešena pomocí doplňkových údajů přímo v modulu GINIS DDP, což nebylo příliš efektivní. Modul GINIS PSI je rozšiřujícím modulem nad agendou DDP. Využívá stávající funkcionalitu modulu DDP, kterou doplňuje o prvky, které jsou specifické pro zpracování poplatku ze psů.

Základní funkce modulu

  • Jednoduché a intuitivní ovládání
  • Možnost evidence podrobných údajů o majitelích i psech
  • Vazba na příjmovou agendu systému GINIS
  • Automatizace výpočtu předpisů na základě evidovaných psů a jim přiřazených sazeb
  • Možnost definice různých sazeb, slev a osvobození od poplatku

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul Evidence psů, je postaven nad evidencí poplatníků v DDP. Modul uživatelům umožní přehlednou evidenci psů se všemi důležitými údaji, možnost vyhledávání psů dle identifikačních údajů jako je známka, čip, nebo tetování. Pro dokonalou identifikaci je možné vložit fotografii psa. Na základě přiřazení sazeb, slev a osvobození k jednotlivým případům je možné vypočítat, jaká je celková poplatková povinnost majitele psa v daném období a zaevidovat příslušné předpisy. Při změně sazeb poplatku při změně vyhlášky není nutné měnit sazby na jednotlivých případech, ale stačí změnit nastavení sazeb v administraci typu pohledávky a hromadným přepočtem pak vygene-rovat předpisy v nové výši. Evidované případy i předpisy jsou přístupné i v modulu DDP, kde je možné je stávajícími funkcemi v případě potřeby upravovat. Systém umí pracovat s různými sazbami, např. základní sazba, sazba pro psa chovaného v rodinném domě, sazba pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, atd. V rámci jednotlivých sazeb lze stanovit odlišnou sazbu za 1. psa a za 2. a každého dalšího psa. Slevu lze definovat buď procentem z poplatkové povinnosti nebo pevnou částkou (s omezením maximální výše slevy). Lze také definovat časové omezení slevy (""Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil""). Při výpočtu předpisů je systémem automaticky kontrolováno toto časové omezení, není tedy nutno tyto časově omezené slevy hlídat a upravovat ručně na kartě případu. Podobně jako u sazeb lze definovat časovou platnost. V modulu PSI je možné vést evidenci majitelů psů, což není nic jiného, než seznam případů evidovaných v tomto typu pohledávky. Stejně jako v modulu DDP se na kartě případu zobrazují základní údaje o majiteli psa, identifikace a parametry případu. Na záložkách se pak zobrazují podrobné údaje. Modul obsahuje rozšířené údaje o jednotlivých psech, které dnes není možné jednoduše evidovat v modulu DDP. Jde napří-klad o jméno psa, jeho stáří, zvláštní znamení, čísla známek a čipů, datum očkování atd. Na detailu psa lze také přiřadit sazbu poplatku, do které pes spadá a zadat příslušné slevy a osvobození od poplatkové povinnosti, pokud pes splňuje podmínky dané vyhláškou. Pro dokonalou identifikaci psa lze také do systému vložit jeho fotografii

Výhody a přínosy

  • Optimalizace funkcí na zpracování poplatku ze psa
  • Možnost evidence podrobných údajů o majitelích i psech
  • Snadné dohledání psa např. při jeho nalezení
  • Provázanost na další agendy GINIS, zejména na agendu DDP

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno