Manage smartly
+420 567 309 136
Evidence technických služeb

Evidence technických služeb (ETS)

Potřebujete získat kontrolu nad svými náklady a odpočty? Chcete mít dokonalou evidenci zakázek, rozpočtů a spravovaných objektů a ještě k tomu všemu vytvářet z těchto dat stylové grafické přehledy a mít tak vyčerpávající a kompletní přehled o své činnosti? Stačí Vám k tomu jeden jediný program a to WETS - Evidence technických služeb.

Základní funkce modulu

 • Jednotlivé zakázky se vztahují vždycky na objekt
 • Kontrola nad náklady, fakturací, rozpočty a výkony zaměstnanců
 • Přehled nad plánovaným rozpočtem a čerpáním financí
 • Volitelné nákladové položky
 • Manažerské výstupy
 • Tiskové sestavy
 • Napojení na GIS a GRAMIS

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Aplikace umožňuje evidenci zakázkových listů na práce prováděné organizací (technickými službami) včetně subdodávek jiných středisek a externích subdodavatelů. Základním evidenčním prvkem je objekt, ke kterému se vztahují jednotlivé zakázkové listy. Objekty je umožněno třídit dle druhu, typu, zaevidovat umístění, rozměry atd. Zakázkový list umožňuje vedení evidence o dané zakázce s určením dodavatele, odběratele, termínu plnění a dále i dotčených objektů, plánovaných prací, pracovníků, materiálu, strojů a provedených prací. Evidence dále zahrnuje údaje o vyměřeném poplatku, rozhodnutí, protokol o zatěžovací zkoušce, údaje o protokolu zpětného převzetí místa zásahu atp. Ke každému hlavnímu zakázkovému listu lze připojit další tzv. „dílčí“ zakázkové listy. Předností programu je možnost tvorby rozpočtu, sledování jeho čerpání a příprava podkladů pro účetnictví. Výstupy z modulu jsou vygenerované tiskové sestavy přehledů objektů, zakázkových listů, protokolů a dalších údajů. S volitelným rozšířením mohou Manažerské výstupy navíc vytvářet z dat aplikace stylové grafické přehledy, se kterými získáte přehled o nákladech, fakturacích, rozpočtech i výkonech zaměstnanců.

Výhody a přínosy

 • Možnost tvorby rozpočtu, sledování jeho čerpání a příprava podkladů pro účetnictví
 • Modul umožňuje různé způsoby filtrování dat, řazení informací, seskupování apod.
 • Manažerské výstupy v koláčové nebo sloupcové formě
 • Program plně respektuje všechny legislativní požadavky
 • Základní evidenční prvek je objekt
 • Zakázkový list umožňuje vedení evidence o dané zakázce
 • Záznam o řízení vozidel
 • Možnost nastavení různé měny

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno