Manage smartly
+420 567 309 136
Finanční kontrola

Finanční kontrola (FIK)

Zkušenosti s metodikou finančních kontrol jsou zhodnoceny v modulu Finanční kontrola pro podporu veřejnosprávních kontrol, interních auditů a řídících kontrol. Modul FIK umožňuje plánovat kontroly a interní audity v ročních plánech. Modul FIK umožňuje kontrolním pracovníkům a interním auditorům vytvářet jednotnou, přehlednou a srozumitelnou evidenci průběhu kontrol a auditů, vytvářet podle vzorů a evidovat vlastní i příchozí dokumenty a jejich elektronické přílohy. Modul formalizuje a částečně řídí průběh kontrolního a interního auditního procesu.

Základní funkce modulu

 • Plánování, podpora provádění a vyhodnocování kontrol, interních auditů a řídících kontrol.
 • Přehledné výstupy popisující jednotlivé oblasti kontrolní činnosti.
 • Podpora elektronizace dokumentů a jejich příloh.
 • Sledování stavu jednotlivých kontrol.

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul poskytuje komplexní podporu pro řešení plánování, realizace a vyhodnocení kontrolních procesů, včetně tvorby a evidence dokumentů, při vykonávání finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. včetně příslušných vyhlášek. Modul poskytuje vedoucímu a jednotlivým členům kontrolních skupin a členům auditních týmů programový podpůrný nástroj, pomocí kterého je v maximální míře odstraněna nahodilost a nejednotnost ve výkonu a dokumentaci kontrol a auditů. Modul svoji funkcionalitu zaměřuje zejména na automatizaci rutinních a neproduktivních činností a tím uvolňuje maximum kapacit kontrolních skupin a auditních týmů do oblasti odborných, řídicích a rozhodovacích činností, jejichž efektivita je základním předpokladem správného fungování systému finanční kontroly ve veřejné správě.

Výhody a přínosy

 • Přehled plánovaných a prováděných finančních kontrol
 • Řízení přístupu k datům a dokumentům pro jednotlivé členy kontrolních a auditních týmů.
 • Elektronická evidence dokumentace kontrolních dokumentů a jeich příloh.
 • Jednotná evidence všech kontrol a interních auditů.
 • Minimalizace možnosti ztráty dokumentů.
 • Evidence historie jednotlivých kontrol a auditů.
 • Zamezení změn dokumentů ze strany neoprávněných osob.
 • Okamžitý přehled o stavu jednotlivých kontrol.
 • Minimalizace neefektivních činností..

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno