Manage smartly
+420 567 309 136
Legalizace a vidimace

Legalizace a vidimace (LEG)

Vidimace je ověřování doslovné shody opisu nebo kopie vidimované listiny s jejím originálem a kopie s listinou a legalizace je ověřování pravosti podpisu, které mají právo provádět jmenované úřady veřejné zprávy. Vidimace a legalizace se řídí zákonem o ověřování č. 21/2006 Sb. a k němu prováděcí vyhláškou nesoucí číslo 36/2006 Sb.

Základní funkce modulu

  • Evidenční údaje se zadávají na základě žádosti o legalizaci a vidimaci
  • Kontroluje povinné vazby při pořizování dat
  • Možnost evidovat údaje o o osobách a příslušných poplatcích
  • Propojení s číselníky
  • Výstupem je ověřovací doložky pro legalizaci a doložka pro vidimaci
  • Vstup do systému je logován a řízen přístupovými právy

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Dne 1. 3. 2006 nabyl platnosti nový zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování). Zákon č.21/2006 Sb. a vyhláška 36/2006 Sb. určují metodiku vedení agendy spojené s tzv. vidimací a legalizací. Celý proces vidimace a legalizace spočívá mimo samotného ověření také v zápisu informací o procesu do tzv. ověřovací knihy a dále vyznačením ověření na ověřované listině tzv. ověřovací doložkou. Ověřovací doložka se přitom umísťuje na každou stranu vidimované listiny (není-li tato předem pevně svázána sešitím) a u každého podpisu v případě legalizace, což při mnohostránkovém dokumentu může vést k celkem velké pracnosti. Do současnosti v praxi převažovalo užití předtisku ověřovací doložky ve formě razítka, jehož otisk se umisťoval do listiny a poté se jeho kolonky rukopisně doplňovaly. Podle §5 odst. 1 písm. b) a § odst. 2 písm. b) zmíněné nově schválené vyhlášky o ověřování je však možné obsah ověřovací doložky vytisknout na samolepící štítek, nebo samostatný list papíru, který se poté nalepí nebo pevně připojí k ověřované listině. V takovém případě je praktické ověřovací doložku tisknout již vyplněnou.

Výhody a přínosy

  • Ověřené data se zapisují do ověřovacích knih
  • Tisk vyplněných ověřovacích doložek a štítků
  • Propojení s dalšími moduly např. Registr obyvatel, Pokladna
  • Přístup je omezen na předem definovanou skupinu osob

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno