Manage smartly
+420 567 309 136
Matrika

Matrika (MTK)

Modul řeší komplexním způsobem agendu matrik. Eviduje matriční události (narození, uzavření manželství, úmrtí) a vytváří matriční doklady. Modul odpovídá zákonu č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, vyhlášce 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách a metodice MV ČR, kterou je stanoven postup matričních úřadů při souběžném vedení matričních knih pomocí výpočetní techniky.

Základní funkce modulu

 • Komplexní agenda matrik, přizpůsobená evidenci matričních událostí v knihách
 • Kontroluje povinné vazby při pořizování dat
 • Rozlišení přístupových práv uživatelů
 • Matriční doklady se vytváří na profesionální úrovni pomocí programu Microsoft Word nebo pomocí GRR
 • Program je doplněn šablonami pro vyplnění formulářů
 • V modulu řeší opravy chybně zadaných údajů u matričních událostí
 • Rychlé vyhledávání matričních událostí a informací o změnách
 • Vytvářenému dokumentu je přidělen PID, podle kterého je možné sledovat jeho pohyb ve spisové službě

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Program Matrika eviduje matriční události (narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí), události ve zvláštní matrice (události obdobné matričním ale v zahraničí), změnu jmen a příjmení, uznání otcovství, ověřování podpisů a listin, vytváří matriční doklady, osvědčení o státním občanství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství apod. Struktura evidenčních údajů je navržena tak, aby odpovídala stávajícím zvyklostem pro evidenci matričních událostí v knihách ze svázaných tiskopisů. Evidenční údaje se zadávají na základě oznámení matriční události. Modul kontroluje povinné vazby přímo při pořizování dat, poskytuje údaje z číselníků a umožňuje získat osobní údaje účastníků matričních událostí z registrových agend systému GINIS®. Matriční doklady jsou evidovány jako přísně zúčtovatelné tiskopisy (rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství atd.) podle vyhlášky č. 191/2014 Sb. a směrnice MV -151468/VS-2014. Z této evidence je možné zjistit všechny tiskopisy vydané či zničené k určitému matričnímu zápisu, tiskopisy vydané za vybrané období nebo matriční obvod, vydané konkrétním matrikářem. Seznam lze vytisknout.

Výhody a přínosy

 • Evidence matričních událostí dle platné legislativy
 • Řeší i další doprovodné evidence (např. změna příjmení, určení otcovství, příprava sňatků atd.)
 • Možnost provádění legalizace a vidimace přímo v programu Matrika
 • Zpracování statistických hlášení, vytváří přehledy porodnosti, sňatkovosti, úmrtnosti apod.
 • Součinnost s dalšími moduly systému GINIS® (ROB, SSL, RRO, POK)
 • Přebírání údajů z číselníků při vypisování vstupních dat
 • Vytváření matričních dokladů na přísnězúčtovatelné tiskopisy
 • Tiskové sestavy jsou nastaveny na celostátně platné formuláře

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno