Manage smartly
+420 567 309 136
Matrika

Matrika (MAT)

Modul za vás vyřeší matriční záležitosti pro městské a obecní úřady ve smyslu zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů č. 301/2000 Sb. V aktualizovaném znění. Kromě zmíněného zákona se aplikace řídí i relevantními vyhláškami a směrnicemi Ministerstva vnitra. Program tak vyřeší požadavek na zápis do matričních knih souběžně pomocí výpočetní techniky. Program vám poskytne ucelený nástroj pro správu matričních událostí jako je narození, uzavření manželství, úmrtí).

Základní funkce modulu

 • Komplexní agenda matrik, přizpůsobená evidenci matričních událostí v knihách
 • Kontrola povinných vazeb při pořizování dat
 • Tvorba matričních dokladů na profesionální úrovni
 • Doplnění programu šablonami pro vyplnění formulářů
 • Řešení oprav chybně zadaných údajů u matričních událostí
 • Rozlišení přístupových práv uživatelů
 • Dohledatelnost informací o všech změnách u všech dokumentů

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Program Matrika eviduje matriční události (narození, uzavření manželství, úmrtí), události ve zvláštní matrice (události obdobné matričním ale uskutečněné v zahraničí), změnu jmen a příjmení, uznání otcovství, vytváří matriční doklady, osvědčení o státním občanství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství apod. Prostřednictvím aplikace legalizace provádí ověřování podpisů a listin. Struktura evidenčních údajů je navržena tak, aby odpovídala stávajícím zvyklostem pro evidenci matričních událostí v knihách ze svázaných tiskopisů. Evidenční údaje se zadávají na základě oznámení matriční události. Modul kontroluje povinné vazby přímo při pořizování dat, poskytuje údaje z číselníků a umožňuje získat osobní údaje účastníků matričních událostí z registrových agend systému GINIS Express. Matriční doklady jsou evidovány jako přísně zúčtovatelné tiskopisy (rodný, oddací, úmrtní list, vysvědčení právní způsobilosti atd.) podle Vyhlášky 191/2014 Sb. a směrnice MV -151468/VS-2014. Z této evidence je možné dohledat všechny tiskopisy vydané či zničené k určitému matričnímu zápisu, tiskopisy vydané za vybrané období nebo matriční obvod, vydané konkrétním matrikářem.

Výhody a přínosy

 • Nastavení tiskových sestav na celostátně platné formuláře
 • Evidence matričních událostí dle platné legislativy
 • Součástí řešení i další doprovodné evidence (např. změna příjmení, určení otcovství, příprava sňatků atd.)
 • Možnost otevření aplikace Legalizace z programu Matrika
 • Zpracování statistických hlášení prostřednictvím xml souborů
 • Součinnost s dalšími moduly systému GINIS EXPRESS (EOB, LEG)
 • Přebírání údajů z číselníků při vypisování vstupních dat
 • Vytváření matričních dokladů na přísně zúčtovatelné tiskopisy

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno