Manage smartly
+420 567 309 136
Přestupkové řízení

Přestupkové řízení (PRR)

Potřebujete řešit agendu přestupků dle platné legislativy? Chcete program, který by vám evidoval přestupek od počátečního podání až po vytvoření rozhodnutí nebo případnému vyřízení odvolání? Program PRR - Přestupkové řízení vám toto vše zajistí.

Základní funkce modulu

 • Řeší přestupek od počátku až po vyřízení
 • U přestupku eviduje zúčastněné osoby
 • Eviduje pohledávky viníků
 • Tisk obsílek, událostí k případu, pořádkových pokut, obecných událostí k případu
 • Modul je rozdělen na evidenci osob, evidenci přestupků, okruh pokut a informační sestavy a formuláře

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Aplikace Přestupkové řízení řeší agendu přestupků podle správního řádu (Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů) a řídí se přestupkovým zákonem ( Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). K případu je možné výběrem z registru externích subjektů připojit budoucí účastníky řízení a ostatní osoby (obviněný, poškozený, navrhovatel, svědci, aj.). Nezbytností je volba přesné identifikace přestupku. Modul dále umožňuje pořizovat obsílky (předvolání, předvedení), události v případu (rozhodnutí, postoupení, zastavení řízení, atd.), pořádkové pokuty nebo obecné dokumenty. Ze šablon vytváří dokumenty ve formátu RVE, do kterých se vygenerují osobní údaje účastníků, údaje o místě a času konání přestupkového řízení, údaje o výši pokuty a nákladů řízení apod. U rozhodnutí o pokutě nebo nákladech řízení se eviduje platba, která se samostatně sleduje v přehledech plateb, kde se může tato platba dále rozdělit na jednotlivé splátky. Všechny dokumenty, které během přestupkového řízení vznikají lze vkládat do spisu, jestliže je aplikace propojena s naší spisovou službou.

Výhody a přínosy

 • Umožňuje pořizování obsílek, rozhodnutí, postoupení, pořádkových pokut apod.
 • Implementace zákonů do aplikace
 • Automatizace některých funkcí aplikace
 • Napomáhá k přesné identifikaci přestupku (tj. zákoník, paragraf, odstavec, písmeno)
 • Vytváří předepsaný roční statistický výkaz
 • Sleduje platby, platby lze rozdělit do splátkového kalendáře
 • Tiskne sestavy podle různých kritérií
 • Propojení s aplikaci WESS umožňuje navázat přestupková řízení ke spisu i s dotčenými subjekty

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno