Manage smartly
+420 567 309 136
Služební cesty a návštěvy

Služební cesty a návštěvy (PCN)

Dochází v procesu plánování a realizace pracovních cest k překročení stanovených limitů? Chcete zajistit elektronické sestavení rozpočtu pro realizaci cest? Potřebujete snížit chybovost zaměstnanců při vyúčtování jejich pracovních cest? Je Vaším cílem zjištění vyčerpaných prostředků za pracovní cesty? To vše Vám umožní Služební cesty a návštěvy.

Základní funkce modulu

 • Změnová řízení (rozdíly mezi plánováním a realizací pracovních cest)
 • Automatické plnění rozpočtové věty bez nutnosti znalosti jednotlivých atributů ze strany uživatele
 • Propojení na Integrovaný Informační Systém Státní Pokladny (IISSP)
 • Podpora elektronického schvalovacího procesu a finanční kontroly
 • Integrovaný avizační systém
 • Parametrické řízení přístupů k jednotlivým funkcím aplikace, přehledům a schvalovacím procesům
 • Široká škála přehledových tiskových výstupů
 • Základní a rozšířené kontroly při zpracování CP (na vkládaná data, na účtový rozvrh apod.)

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul PCN umožňuje plánování pracovních cest, které se v dané organizaci veřejné správy uskuteční v následujícím roce. Dále slouží jako kalkulační nástroj pro automatizované sestavení rozpočtu za oblast pracovních cest na základě vypočtených výdajů bez nutnosti provádění kvalifikovaných odhadů nákladovosti cest nebo ručních výpočtů ze strany pracovníků jednotlivých odborů. Před začátkem pracovní cesty zabezpečuje modul RCN automatický výpočet záloh a jejich vyplacení prostřednictvím ekonomických agend systému GINIS. Aplikace slouží k zablokování potřebných finančních prostředků v rozpočtu, které se využijí na pokrytí výdajů za pracovní cestu. Modul plnohodnotně podporuje elektronický schvalovací proces a průběh zpracování lze monitorovat pomocí avizačního systému. Po návratu z pracovní cesty se zadají údaje dle skutečnosti a provede se vyúčtování CP s následným exportem dokladů do ekonomických agend. Modul PCN i RCN mohou pracovat jak samostatně, tak i dohromady, přičemž lze předplnit profil cesty informacemi z navázané položky plánu. Obě aplikace jsou postaveny na systému přístupových práv, kdy je uživatelům nastaveno právě takové oprávnění, jaké vzhledem ke své funkci mají mít.

Výhody a přínosy

 • Automatizované sestavení rozpočtu za oblast pracovních cest
 • Komplexní elektronický nástroj pro problematiku pracovních cest a cestovních příkazů
 • Eliminace chybovosti při výpočtu vyúčtování pracovních cest (zabudovaný systém kontrol)
 • Provázanost s ostatními ekonomickými agendami systému GINIS
 • Znatelná úspora času a práce při výpočtu náhrad a tvorbě i tisku cestovních příkazů
 • Automatické dohledávání denních kurzů ČNB u zahraničních cest z administrace
 • Snadné zjištění výše čerpání za pracovní cesty a stav vyúčtování CP díky tiskovým sestavám
 • Možnost využití integrovaného avizačního systému

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno