Manage smartly
+420 567 309 136
Správa hrobových míst

Správa hrobových míst (SHM)

Modul SHM je dalším rozšiřujícím modulem nad agendou GINIS DDP. Postavení SHM v rámci IS GINIS odpovídá ostatním nadstavbovým modulům, např. modulu PSI – Evidence poplatků ze psa: SHM zajišťuje věcnou evidenci údajů potřebných pro správu hřbitovů a zpřístupňuje data DDP o souvisejících pohledávkách. DDP pak slouží už jen k čistě finančnímu pohledu na pohledávky, pro specifické operace jako je penalizace nebo vymáhání a prostřednictvím tohoto modulu je realizována i vazba na zbytek subsystému EKO, tzn. především na moduly FUC, POK a BUC.

Základní funkce modulu

  • Jednoduché a intuitivní ovládání
  • Možnost evidence podrobných údajů o hrobových místech
  • Vazba na příjmovou agendu systému GINIS
  • Automatizace výpočtu předpisů

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul je rozčleněn na několik oblastí: Správa pohřebiště Umožní evidovat libovolný počet pohřebišť, která bude možné dále vnitřně členit formou stromové struktury. V rámci pohřebiště bude možné evidovat např. i takové údaje jako je doba tlení nebo období zákazu pohřbívání. Pohřebiště (nebo jeho definovaná část) se skládá z jednotlivých hrobových míst (hrobů). Zde bude možné evidovat mj. příslušenství k danému hrobu, seznam pohřbených osob, nájemní smlouvy a sazby poplatku vztažené k hrobu. Hrobové místo půjde také v rámci evidence napojit na jiné hrobové místo – princip a využití odpovídá napojování poplatníků v modulu DDP. Nastavení sazeb, ceníky Výši nájemného za hrobové místo bude možné stanovit formou přiřazení příslušné sazby. Jednotlivé sazby se budou definovat nezávisle na konkrétním hrobovém místě (princip nastavení sazeb odpovídá modulu PSI). Sazby bude následně možné seskupovat do ceníků a ty přiřazovat pohřebištím. Evidence nájemců Hrobová místa mohou být prostřednictvím evidovaných nájemních smluv navázána na případy DDP. (Nájemní smlouva na jedno hrobové místo přitom může být vázána i na několik plátců se stanoveným podílem. Na druhé straně jeden poplatník může mít samozřejmě evidováno i více nájemních smluv.) Modul SHM potom umožní nad případem vypočítat a vygenerovat předpis za po-žadované období, a to na základě věcné evidence – evidovaných nájemních smluv, parametrů hrobových míst a přiřazených sazeb poplatku. Z uživatelského hlediska bude evidence nájemců rozšířenou obdobou evidence případů v DDP.

Výhody a přínosy

  • Přehledná evidence nutná pro správu hřbitova
  • Provázanost s ekonomickými moduly

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno