Manage smartly
+420 567 309 136
Usnesení a porady

Usnesení a porady (USN)

Program Usnesení (USN) systému GINIS je neocenitelným pomocníkem při přípravě a zpracování materiálů pro jednání zastupitelstva, rady nebo různých výborů a porad.

Základní funkce modulu

 • Zjednodušení a zpřehlednění přípravy jednání
 • Evidence a prezentace výsledků hlasování
 • Export materiálů v elektronické podobě
 • Export materiálů na internetové stránky
 • Kontrola plnění úkolů
 • Napojení na SSL - Spisovou službu, na UKO - Úkoly
 • Proces je po celou dobu velmi přehledný, transparentní a přístupný jen oprávněným osobám
 • Vygenerování široké palety tiskových sestav

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Program Usnesení (USN) výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje proces přípravy jednání orgánů státní správy a dalších subjektů. Kompetentní osoby vkládají do USN návrhy materiálů a usnesení jednotlivých bodů jednání s veškerými náležitostmi (včetně jakýchkoli elektronických příloh, ať už textových, obrazových nebo zvukových). Po přípravě jednání v programu USN, se exportují kompletní materiály k jednání v elektronické podobě na CD, flash disk či do chráněného webového úložiště. Takto je pak radní, zastupitelé či jiní zasedající obdrží. A to včetně úvodní přehledné stránky s návrhem programu jednání s odkazy na jednotlivé dílčí materiály. Aplikace umožňuje evidovat texty nejen ve znění, v jakém byly navrženy na jednání, ale zároveň i ve finální podobě, která byla na jednání přijata. Lze evidovat rozpravy k jednotlivým bodům a sestavit z nich zápis z jednání. I tyto materiály je možné vyexportovat na libovolné elektronické médium, kupříkladu je ve slušivém a jednotném grafickém stylu publikovat na internetu či intranetu. Aplikace hlídá termíny plnění, průběh, případně i ohrožení splnění úkolu.

Výhody a přínosy

 • Snadná příprava jednání zastupitelstva
 • Export materiálů na CD, flash disk, web atd.
 • Úspora za papír a tisk
 • Souběžná evidence přípravy i výsledných materiálů
 • Zveřejňování výsledných materiálů v jednotné grafické podobě
 • Evidence termínů a úkolů, včetně jejich plnění
 • Vedení přehledné evidence všech jednání, včetně archivace elektronických příloh
 • Rychlé fultextové vyhledávání materiálů v archivu jednání

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno