Manage smartly
+420 567 309 136
Vodné - stočné

Vodné - stočné (VOD)

Hledáte program, který by kompletně řešil problematiku evidence spotřeby vody, předpisu a plateb za vodné a stočné? Náš program Vodné - stočné je ten pravý. Data do tohoto modulu vstupují pořízením vlastních evidenčních karet (odečet spotřeby vody na vodoměrech) nebo paušálním poplatkem (nájemné za vodoměr atp.).

Základní funkce modulu

 • Evidence odečtu spotřeby vody nebo paušálu
 • Možnost propojení s programem Evidence obyvatel pro přesné doplnění dat plátce
 • Umožňuje hromadné operace, jako je vyřazení karet do archivu, tisk pokladních dokladů atd.
 • Emitace složenek pro poštu a vazba na SIPO
 • Tisk složenek, faktur, štítků na obálky, příjmové doklady
 • Tisk sestav s plátci s dluhem, s přeplatkem, hromadný tisk apod

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Program Vodné - stočné řeší problematiku evidence spotřeby vody, předpisu, plateb za vodné a stočné.  Evidence je pořizována z odečtu spotřeby vody na vodoměrech, nebo paušálním poplatkem, nájemném za vodoměr apod. Vše se eviduje na evidenčních kartách. Jestliže je aplikace propojena s programem EOB - Evidence obyvatel, lze přebírat iniciály o plátcích, urychlí se tak zadávání plátců a vyhne se tím případným chybám. Data lze pořizovat z celostátně uznávaných číselníků, z číselníků aplikace, jako jsou číselníky druhů, sazeb vodného a stočného, cyklů plateb, hromadných fakturací atd. Pro správnou funkci programu je důležité zadat správně cejchování vodoměrů. Program je parametricky nastavitelný, umožňuje měnit parametr s limitem, či bez limitu spotřeby vody, test lhůty cejchování vodoměrů, s možností upozornění na termín cejchování. Při pořizování předpisů se provede zápis do evidence odečtu, do položky PS a KS se předvyplní údaje z posledního předpisu a evidence odečtů. Do aplikace je implementován test nastavení odečtu či paušálu, podle toho se předvyplní nájem za vodoměr.

Výhody a přínosy

 • Pomáhá při evidenci spotřeby vody, předpisů a plateb za vodné a stočné
 • Možnost propojení na aplikaci EOB, zrychlí zadávání údajů plátců
 • Přebírá data z číselníků
 • Prohlížení a tisk veškerých operací v archivu
 • Umožňuje hromadné operace, jako je vyřazení karet do archivu, tisk pokladních dokladů atd.
 • Tisk přehledů podle zadaných kritérií
 • Zjednodušení práce s proúčtováním plateb při možnosti napojení na účetní program

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno