Manage smartly
+420 567 309 136
Výherní hrací přístroje

Výherní hrací přístroje (VHP)

Evidujete výherní hrací přístroje v Excelu nebo v zastaralé aplikaci, která nesplňuje Vaše požadavky? Nemáte přehled nad těmito daty ? Máte problém s následným tiskem sestav (musíte je pracně vytvářet např. v MS Wordu)? Pak je právě pro Vás produkt VHP, který podrobně tuto problematiku řeší a brilantně zvládá všechny zmiňované body.

Základní funkce modulu

 • Přehledná evidence
 • Možnost zobrazit statistiky
 • Snadné pořizování dat
 • Přehledné tiskové sestavy s možností jejich úpravy
 • Hlídání počtu vydaných známek
 • Evidence jackpotů – systémů s kumulovanou výhrou
 • Vytváření předpisů do DDP za dané poplatky

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

VHP slouží pro kompletní evidenci výherních hracích přístrojů a celé této problematiky. Umožňuje vedení podrobné evidence provozovatelů, provozoven, automatů včetně vystavených známek, evidenci přemístěných automatů, výpis počtu vydaných známek, úpravu číselníku hodnot známek, způsobu úhrady, odpovědné osoby, nastavení proměnných, jako je počet známek na rok, částka za přemístění, atd… Tisk provozovatelů, přehledu vydaných rozhodnutí, seznamu poplatníků VHP tříděný dle poplatníků (i jednotlivě z detailu provozovatele), tisk seznamu poplatníků VHP tříděný dle provozoven (i jednotlivě z dané provozovny), tisk rozhodnutí s daným číslem jednacím. Dále je možno zobrazit statistiky vydaných automatů v daném roce nebo od počátku evidence. Při napojení na modul DDP umožňuje tvorbu předpisů přímo do tohoto modulu na databázové úrovni, načítají se také zpětně platby resp. splacené předpisy - je možno zobrazit přehled splacených/nesplacených předpisů + jejich tisk.

Výhody a přínosy

 • Zjednodušení evidence a zadávání dat
 • Rychlé přehledy nad daty
 • Přehledné zadání předpisů MF
 • Snadný a rychlý tisk
 • Správná metodiky evidence
 • Jednoduchá kontrola dat

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno