Manage smartly
+420 567 309 136
Elektronické skartační řízení

Elektronické skartační řízení (ESR)

Snadné řešení pro řádné ukončení životního cyklu vašich dokumentů. S modulem Elektronické skartační řízení (ESR) již pro vás nebude noční můrou stále narůstající množství "virtuálních" dat ve spisovně, tvorba skartačních návrhů, hromadná tvorba SIP balíčků pro příslušný digitální archiv (např. NDA) či automatická komunikace s tímto archivem.

Základní funkce modulu

 • Realizace elektronických skartačních řízení
 • Hromadné generování SIP balíčků pro digitální archiv
 • Důsledné řízení přístupových práv a řízení zápůjček
 • Rozhraní na digitální archiv
 • Smazání nepotřebných dat (dokumenty prošlé skartačním řízením)
 • Široká nabídka webových služeb
 • Plný soulad s platnou legislativou (vč. Národního standardu pro el. systémy spisové služby)
 • Spolupráce s modulem SPI (Spisovna)

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul ESR umožňuje původci kompletní zajištění poslední etapy životního cyklu digitálních dokumentů i metadat k analogovým dokumentům. Vytvoření skartačních návrhů, hromadné vytvoření SIP balíčků pro předání dokumentů do příslušného digitálního archivu (např. NDA – Národní digitální archiv) a následné provedení skartačního řízení. Během procesu skartačního řízení modul zajišťuje komunikaci s digitálním archivem v souladu s požadavky Národního standardu, včetně příjmu a automatického zpracování odpovědní dávky. Dokumenty, které úspěšně prošly skartačním řízením, v případě archiválií včetně potvrzeného příjmu digitálním archivem, umožňuje modul řízeným procesem smazat z databáze Spisové služby. Tento nepostradatelný „závěrečný“ modul celé Spisové služby uzavírá proces tzv. předarchivní péče o dokumenty v souladu s národní legislativou i mezinárodními standardy. Předává tím pomyslnou štafetu správy dokumentů trvalé hodnoty od původce na příslušný archiv.

Výhody a přínosy

 • Snadné uzavření životního cyklu uložených dokumentů
 • Hromadné generování SIP balíčků pro digitální archiv
 • Hromadné přenosy archiválií do digitálního archivu
 • Automatická komunikace s digitálním archivem v průběhu skartačního řízení
 • Úspora místa v úložišti po smazání nepotřebných digitálních dokumentů
 • Splnění legislativních požadavků

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno