Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136
Garantované dlouhodobé úložiště

Garantované dlouhodobé úložiště (GDU)

Ucelená sada modulů pro samostatně provozovanou digitální spisovnu. Řešení je určeno pro všechny organizace, které chtějí zodpovědně vyřešit otázku důvěryhodného uložení digitálních dokumentů, ať už provozují jakýkoliv systém spisové služby (nejen GINIS-SSL). A to vše s jistotou, že i za mnoho let digitální dokumenty neztratí svou autenticitu.

Základní funkce modulu

 • Příjem a důvěryhodné uložení dokumentů z různých informačních systémů organizace
 • Kontrola úplnosti metadat, formátů digitálních dokumentů i výskytu škodlivého kódu
 • Důsledné řízení přístupových práv, řízení zápůjček a realizace skartačních řízení
 • Změna datových formátů (dlouhodobé zajištění čitelnosti)
 • Softwarová i hardwarová nezávislost (zajištění dostupnosti)
 • Široká nabídka webových služeb, rozhraní na digitální archiv
 • Plný soulad s platnou legislativou (vč. Národního standardu pro el. systémy spisové služby) a OAIS

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Ucelená sada modulů pro samostatně provozovanou digitální spisovnu v souladu se standardem OAIS. Modul PDU zajišťuje příjem dokumentů do digitální spisovny ve formě datových balíčků SIP (Submission Information Package). Po ověření práv přístupu jsou SIP balíčky uloženy do karantény. V rámci příjmu realizuje kontrolu metadat, formátů a škodlivého kódu, uložení do nezbytné karantény a následně vytvoří balíčky AIP (Archival Information Package), které uloží do digitální spisovny. Modul GDU zajišťuje kompletní provoz digitální spisovny v souladu s legislativou, požadavky Národního standardu a OAIS. Výpůjčky, změny datových formátů, realizace skartačního řízení, předání do digitálního archivu a následné protokolární zničení (smazání) dokumentů. GDU umožňuje správu nejen digitálních, ale i analogových (listinných) dokumentů a jejich metadat. Modul GDU zabezpečuje správu a konzistenci metadat všech uložených AIP balíčků a umožňuje správci spisovny řešit konfliktní stavy.

Výhody a přínosy

 • Důvěryhodné střednědobé i dlouhodobé uložení všech dokumentů úřadu / organizace
 • Řešení je nezávislé na provozovaném systému spisové služby
 • Možnost centrálního uložení dokumentů z různých agendových informačních systémů
 • Přehledná a jednotná správa digitálních, analogových i hybridních dokumentů a spisů.
 • Snadné provedení skratačního procesu včetně přenosu archiválií do příslušných archivů či NDA
 • Řešení pro všechny druhy spisoven (odborové, centrální atp.)
 • Splnění legislativních požadavků

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.


*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.

*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.
Vybrané reference:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno