Manage smartly
+420 567 309 136
Správa uložených digitálních dokumentů

Správa uložených digitálních dokumentů (SUD)

Uložené digitální dokumenty vyžadují průběžnou aktivní péči. Modul SUD je užitečný nástroj pro dlouhodobé udržení autenticity uložených dokumentů i správu potřebných metadat. Modul je součástí digitální spisovny GINIS, která je určena pro všechny, kdo chtějí zodpovědně vyřešit otázku důvěryhodného uložení digitálních dokumentů.

Základní funkce modulu

 • Striktní kontrola úplnosti metadat a formátů digitálních dokumentů
 • Hromadné podání žádosti o změnu datových formátů do RAKu (dlouhodobé zajištění čitelnosti)
 • Hromadné připojení elektronického podpisu a časového razítka
 • Hromadné kontroly všech uložených dokumentů ve spisovně
 • Plný soulad s platnou legislativou (vč. Národního standardu pro el. systémy spisové služby)
 • Spolupráce s modulem SPI (Spisovna)

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul SUD zjednodušuje a zefektivňuje práci s dokumenty a spisy uloženými ve spisovně. Modul nabízí hromadnou aktivní péči o uložené digitální dokumenty (kontrola formátů, validity a udržení autenticity a čitelnosti) i o metadata analogových dokumentů. Kontrola úplnosti metadat je prováděna podle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESS) a zaručuje správné vytvoření SIP balíčků pro předání digitálnímu archivu. Modul umožňuje opravu nalezených chyb v metadatech (např. chybějící typ dokumentu, spisový znak…), podání žádosti o změnu datových formátů do RAKu podepsání souborů elektronickým podpisem a časovým razítkem a jejich ověření, atd. Díky modulu SUD je uživatel schopen udělat všechny tyto úkony hromadně, čímž dojde k výrazné úspoře času.

Výhody a přínosy

 • Garance autenticity a časové kontinuity uložených dokumentů (elektronický podpis, časové razítko)
 • Možnost přímé neuatorizované konverze do PDF/A (výstupní datový formát pro archivaci)
 • Efektivní správa metadat pro budoucí bezproblémové generování SIP balíčků
 • Úspora času díky podpoře hromadných operací s uloženými dokumenty
 • Efektivnější splnění legislativních požadavků

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno