Manage smartly
+420 567 309 136
Evidence majetku

Evidence majetku (EMA)

Hledáte program, který vám poskytne komfort při zvyšujících se požadavcích v oblasti vedení majetku? V narůstajícím objemu právních předpisů? Modul Evidence majetku uvedené požadavky splňuje. Poskytuje komplexní řešení operativní i účetní evidence - sleduje pohyb majetku od jeho pořízení až po vyřazení.

Základní funkce modulu

 • Daňové a účetní odpisy (včetně časového rozlišení invest. transferů) dlouhodobého majetku
 • Sledování účetních odpisů dle partnerů transakcí (pro potřeby Pomocného analytického přehledu)
 • Užití dočasných opravných položek
 • Historie změn majetkové karty
 • Inventarizace majetku pomocí snímače čárových kódů
 • Inventarizace pozemků pomocí dávky z katastru nemovitostí

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul Evidence majetku je určen k vedení operativní i účetní (analytické) evidence veškerého majetku (dlouhodobého, operativního). Dále lze vést vlastní či nevlastní majetek, majetek určený k prodeji, majetek s dočasně sníženou hodnotou. Program disponuje funkcionalitou umožňující sledovat veškerou historii změn údajů na kartách majetku. Na základě majetkových pohybů (příjem, výdej, tech. zhodnocení, majetkové odpisy) je možné generovat účetní data a přenést je do modulu UCR a pomocí kontrolního mechanismu provádět kontrolu stavů v účetní a analytické evidenci. Prostřednictvím pohybů lze zobrazit přírůstky, úbytky a změny cen ve vybraných období. Program disponuje rozšiřitelným modulem podporujícím inventarizaci pomocí snímače čárových kódů. V případě evidence pozemků je možné provést inventarizaci pomocí dávky z katastru nemovitostí. Program disponuje širokou škálou nastavení pro provádění odpisů. Samozřejmostí je široká škála výstupů včetně jejich uživatelské definice.

Výhody a přínosy

 • Přehled stavů a pohybu majetku
 • Široká škála výstupů včetně uživatelské definice
 • Soulad s platnou legislativou
 • Automatizovaná inventarizace snímače čárových kódů a rozšířeného profilu pozemků
 • Propojení s modulem UCR včetně kontroly stavů účtů mezi moduly EMA a UCR

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno