Manage smartly
+420 567 309 136
Inventarizace majetku

Inventarizace majetku (INM)

Automatizace lidské činnosti postupně proniká i do oblasti správy majetku. Ta vyžaduje dokonalý přehled o stavu, pohybech a umístění majetku organizace. Modul INM představuje plnohodnotný nástroj k zabezpečení automatizovaných procesů fyzické inventarizace evidovaného majetku.

Základní funkce modulu

 • Realizace procesu fyzické inventarizace inteligentním snímacím zařízením
 • Možnost urychlení procesu fyzické inventarizace paralelním využitím více snímacích zařízení
 • Možnost rozfázování procesu inventarizace pomocí výběrových masek majetku.
 • Zahájení procesu inventarizace blokuje aktivní operace s majetkem v modulu MAJ - Evidence majetku
 • Možnost dokladového promítnutí výsledků inventarizace přímo do modulu MAJ - Evidence majetku
 • Dohledatelná historie výsledků všech provedených inventur dané majetkové karty

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul INM – Inventarizace majetku je určen k zabezpečení automatizovaných procesů fyzické inventarizace evidovaného majetku. Automatizace fyzické inventarizace evidovaného majetku je založena na předpokladu, že evidovaný majetek je identifikován štítky se strojově čitelnou identifikací majetku, jako je např. čárový kód nesoucí údaj o inventárním čísle. Vlastní proces fyzické inventarizace je realizován inteligentním snímacím zařízením s programovým vybavením, do kterého jsou předány vybrané informace inventarizovaném majetku, umožňuje snímat identifikátory majetku, zabezpečuje přehled uživateli o nedohledaném, dohledaném a nalezeném majetku a poskytuje možnost zadání údajů o případné změně lokalizace majetku. Po ukončení fyzické inventarizace jsou získané informace předány zpět do modulu INM, kde proběhne zpracování výsledků spočívající v porovnání původní a zjištěné lokalizace majetku s možností promítnutí zjištěných změn do kartotéky majetku. Modul poskytuje možnosti úplného přehledu evidovaného majetku. Pro informační účely je vytvořena řada předem definovaných výstupů, jejichž tvar a způsob zpracování může uživatel ovlivnit pomocí masek a pevných voleb. Modul INM je integrální součástí systému GINIS a spolu s modulem MAJ – Evidence majetku tvoří agendu Zpracování majetku. Pro uživatele to znamená, že majetek evidovaný modulem MAJ je přístupný k pohledům v modulu INM a zahájení procesu inventarizace majetku v modulu INM blokuje aktivní operace s inventarizovaným majetkem v modulu MAJ.

Výhody a přínosy

 • Snížení časových nároků na provedení fyzické inventarizace majetku
 • Zefektivnění řízení díky dokonalému přehledu o stavech a umístění majetku
 • Propojenost s analytickou majetkovou evidencí MAJ - Evidence majetku
 • Garantovaný soulad výstupů inventarizace s platnou legislativou
 • Automatizace procesů eliminuje potenciální chybovost uživatelů při získávání dat

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno