Manage smartly
+420 567 309 136
Majetek

Majetek (MAJ)

Rostoucí nároky na efektivní řízení veřejné správy vyžadují mít dokonalý přehled o majetku organizace. Modul MAJ nabízí řešení komplexně pokrývající řešení analytické a operativní evidence majetku. Na základě sledování veškerých operací s majetkem nabízí podrobný přehled o pohybech a stavech majetku včetně podchycení veškerých účetních jevů s tím spojených.

Základní funkce modulu

 • Porovnání stavů v majetkové evidenci a v účetnictví
 • Provázání majetkové evidence s katastrem nemovitostí
 • Odpisy dlouhodobého majetku včetně časového rozlišení transferů
 • Pro účely Pomocného analytického přehledu možnost sledování vybraných účtů dle partnerů transakce
 • Správa veškerých účetně definovaných druhů majetku
 • Dohledatelná historie všech změn dané majetkové karty
 • Automatické účtování o pohybech majetku na základě uživatelsky definovaných kontací

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul MAJ je určen k zabezpečení operativní a analytické evidence majetku a zabezpečení majetkového účetnictví v organizaci. Je schopen vést evidenci veškerého majetku (dlouhodobý, operativní, majetkové zásoby) nebo pouze určenou část a to odděleně majetek vlastní, nevlastní, určený k prodeji nebo s dočasně sníženou hodnotou. Modul vychází z filosofie systému GINIS, kterou je především důsledná evidence změn stavu a množství evidovaného majetku prostřednictvím majetkových účetních nebo operativních dokladů a jejich pohybů. Tímto způsobem je možné docílit vysoké vypovídající schopnosti o změnách v evidovaném majetku včetně promítnutí veškerých změn přímo do účetního deníku organizace. Uvedené principy zajištují, že ke každé evidované kartě existuje kompletní historie všech změn, které se s danou kartou udály. Uživatelé tak mají úplný přehled nejen o aktuálním stavu evidovaného majetku, ale též o stavu majetku v kterémkoliv okamžiku v minulosti. Samozřejmostí je podpora veškerých legislativních jevů spojených s životním cyklem majetku. Ať už se jedná o pořízení majetku, zařazení do užívání, odpisování, opravné položky, technické zhodnocení, určení k prodeji, prodej, vyřazení.

Výhody a přínosy

 • Automatizace procesů eliminuje potenciální chybovost uživatelů při pořizování dat
 • Snížení časových nároků na tvorbu legislativně závazných výkazů a výstupů
 • Zefektivnění řízení díky dokonalému přehledu o stavech a pohybech majetku
 • Garantovaný soulad veškerých majetkových procesů s platnou legislativou
 • Propojenost s ostatními agendami ekonomického systému GINIS®

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno