Manage smartly
+420 567 309 136
Skladové hospodářství

Skladové hospodářství (SKL)

Modul Skladové hospodářství (SKL) systému GINIS je určen k vedení kompletní skladové evidence. Je vhodný pro rozpočtové a příspěvkové organizace, ale i pro podnikatele, je připraven pro plátce i neplátce DPH. Příjmy se pořizují na základě faktur nebo dodacích listů, výdeje na základě žádanek (výdejek).

Základní funkce modulu

  • Možnost vedení více skladů (až 99)
  • Skladové karty jsou vedeny v průměrných cenách
  • Identifikace karet pomocí čárových kódů
  • Prodejní ceny pro prodejní sklad
  • Sledování výdajů podle odběratelů

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Evidence se provádí v průměrných cenách, při každém příjmu i výdeji se provádí přepočet průměrné ceny. Uživatel má možnost zjistit si obraty na jednotlivých kartách a náklady odběratelů za libovolně dlouhé období. Samozřejmostí je možnost zjistit okamžité zůstatky na skladě. Vlastnosti programu nastavuje sada parametrů v konfiguračním souboru. Přístup k datům je chráněn vstupním heslem, ke kterému lze přiřadit přístup ke konkrétním skladům. Uzávěrky skladů jsou měsíční, data jsou po uzávěrce uživateli dále přístupná. Kdykoliv lze udělat finanční uzávěrku skladu a zjistit finanční hodnotu zásob na skladě podle analytických účtů. Účty se zadávají na karty při zakládání nové karty. K výdejkám je možno přiřazovat libovolné přirážky (nebo slevy) a sledovat jejich výnos. Umožňuje vést 3 různé prodejní ceny na každé kartě. Program umožňuje sledování minimálních zásob.

Výhody a přínosy

  • Identifikace skladových karet pomocí čárových kódů
  • Tři prodejní ceny pro vedení prodejního skladu
  • Plynulé prohlížení pohybů na kartách i v uzavřených obdobích
  • Generátor sestav pro snadnou tvorbu výstupů
  • Vazba na účetnictví pomocí standardních výstupů 5, 6, 9
  • Podpora inventarizací pomocí čárových kódů
  • Napojení skladu na program "Společné stravování"

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno