Manage smartly
+420 567 309 136
Společné stravování

Společné stravování (SPS)

Modul Společné stravování (SPS) systému GINIS je vhodný pro všechny typy stravoven včetně velmi složitých zdravotnických dietních systémů. Vedle normování stravy je možno provádět jmenovitou evidenci strávníků. Evidence strávníků a normování stravy jsou provázány, výstup z evidence (počty strávníků členěné podle kategorií) lze použít jako vstupní údaje pro normování.

Základní funkce modulu

 • Použití až sedmi denních chodů
 • V receptech může být až 80 diet
 • Sledování nutričních hodnot podle surovin
 • Automatizovaný platební styk s bankami
 • Propojení jmenovité evidence a normování stravy
 • Objednávání stravy na čtrnáct dní dopředu

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Program umožňuje provádět normování stravy podle zadaného jídelníčku a počtu strávníků na konkrétní den. Jídelníček se sestavuje z kartotéky receptů podle diet (kategorií), počty strávníků se člení podle středisek (oddělení). Program sleduje nutriční hodnotu stravy podle surovin použitých v receptech. Z programu je možno vygenerovat výdejku do modulu SKL a suroviny odepsat ze skladu. Evidence strávníků umožňuje jmenovitě sledovat objednávání, vydávání a vyúčtování stravy podle jednotlivých strávníků. K identifikaci strávníků slouží magnetické karty, čárové kódy, "klíčenky", stravu je možno objednávat na 14 dní dopředu, je možno použít až 9 různých jídel na jeden den. Ve spolupráci s modulem KXF je možno elektronická komunikace s bankami, je možno používat zálohové placení a vyúčtování nebo strhávání přesné částky za odebranou stravu.

Výhody a přínosy

 • Identifikace strávníků pomocí čárových nebo magnetických kódů
 • Objednávání stravy na čtrnáct dní dopředu
 • Automatické inkaso z bank buď zálohově s vyúčtováním nebo přesných částek podle odebrané stravy
 • Výpočet stravovací jednotky
 • Možnost použití až 80 různých diet při nornování
 • Sledování nutričních hodnot stravy podle použitých surovin
 • Automatické generování výdejky pro sklad podle nanormované stravy
 • Používání jednorázových přídavků a náhrad surovin

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno