Manage smartly
+420 567 309 136

XRG - FIL Rozhraní na CzechPoint (XRG)

Cílem tohoto produktu je zabezpečit automatickou evidenci žádostí a výpisů pracoviště Czech POINT do elektronického systému spisové služby. Jednoduše ja tak splněna původce evidovat tyto dokumenty a s další možností dokumenty uložit a vyřadit je v rámci skartačního řízení společně s dalšími dokumenty organizace.

Základní funkce modulu

  • Propojení formulářů CzechPOINT pomocí WS
  • Vytvoření evidenčního záznamu žádosti
  • Vytvoření evidenčního záznamu výpisu
  • Přillolžení elektronické podoby žádosti a výpisu
  • Vyřízení záznamu.

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Řešení je založeno na online propojení systému CzechPOINT a elektronické spisové služby GINIS. Technicky řečeno formuláře CzechPOINT (602XML WebService) komunikují pomocí webové služby s GINIS-SSL. Na kontaktním místě Czech POINTu podle informací žadatele vyplní obsluha příslušný formulář. Po schválení údajů a finančních nákladů na službu je formulář odeslán. Na pozadí přitom dojde k vytěžení údajů formuláře a zaevidování dokumentu. Společně s tím systém uchová i elektronickou podobu této žádosti. Po odeslání formuláře systém okamžitě vytvoří požadovaný výstup a tento je nabídnut obsluze k tisku. Na pozadí dojde k uložení tohoto výstupu do SSL s vyřízením žádosti. Ve spisové službě je zaznamenána žádost a její vyřízení. Systém respektuje legislativní požadavky a např. výpis z registru trestů ukládán není. Jedná se tedy o účelnou a maximálně efektivní integraci obou systémů.

Výhody a přínosy

  • Plně automatická komunikace CzechPOINT a GINIS-SSL
  • Splnění málo známé povinnosti evidence žádostí a výpisů
  • U evidenčního záznamu je uložana elektronická podoba žádosti i výpisu
  • Komunikace CzechPOINT a pokladny

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno