Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Dovolenky (DOV)

Modul DOV je součástí mzdové agendy systému GINIS. Intuitivním způsobem umožňuje zaměstnancům plánovat svoji dovolenou v průběhu celého roku. Naplánovanou dovolenou pak lze čerpat po schválení nadřízeným. Skutečnost čerpání dovolené je pak možné rovnou zapsat do modulu PAM - Práce a mzdy jako další podklad pro zpravování mezd.

Základní funkce modulu

  • Jednoduché a intuitivní ovládání
  • Podpora automatizovaného plánování a schvalování dovolených
  • Vazba na organizační strukturu organizace
  • Okamžitý přehled o aktuálním stavu čerpání dovolených
  • Vazba na mzdový systém
  • Digitalizace evidence žádostí (odstranění papírových formulářů)

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul DOV slouží pro plánování, schvalování a sledování skutečnosti čerpání dovolených. Úzce spolupracuje s modulem PAM – Práce a mzdy systému GINIS jehož datovou základnu využívá. Zaměstnancům organizace umožňuje efektivně plánovat dovolenou v průběhu roku a sledovat on-line aktuální nárok na dovolenou. Vedoucím pracovníci mají možnost schvalovat dovolenou svých podřízených či dovolenou korigovat na základě zjištěných konfliktů, například z důvodu chybějícího zástupu apod. V závislosti na konfiguraci systémů může modul DOV také využívat organizační strukturu definovanou v modulu PES – Systemizace pro řízení workflow v procesu plánování a schvalování dovolené. Modul DOV také podporuje sledování skutečnosti čerpání dovolené v daném měsíci a přenos této skutečnosti do modulu PAM – Práce a mzdy.

Výhody a přínosy

  • Jednoduchý a přehledný systém pro plánování dovolených v organizaci
  • Formalizace schvalovacích procesů
  • Možnost zachycení a řešení možných termínových kolizí
  • Možnost přenosu skutečnosti čerpání dovolené do podkladů pro výpočet mezd

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.


*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.

*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.
Vybrané reference:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno