Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Dohledový systém Ginis (DSG)

Základním cílem Dohledového systému GINIS je dohled se zaměřením na konkrétní služby, jejichž provádění přímo souvisí s výkonem působnosti dané organizace. Není tedy primárně zaměřen na monitorování technologických komponent, ale na kontrolu dodržování termínů a kvality různých procesních postupů. Jinými slovy, jeho smyslem je provádět průběžné a průkazné vyhodnocování činnosti organizace a s předstihem upozorňovat na nesplněné limity tak, aby se předcházelo nedodržení stanovených pravidel a metodiky.

Základní funkce modulu

  • Jednoduché uživatelské ovládání
  • Univerzální nástroj implementovaný na libovolné objekty evidované v GINISu
  • Naplnění zákonných a interních požadavků dané organizace
  • Online nebo offline provádění kontrol

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Dohledový systém je dodáván samostatně jako nadstavba událostního systému. Tu tvoří sada specializovaných obslužných akcí a kontrolních sestav určených pro vlastní kontrolu plnění nastavených interních procesů v jednotlivých agendách. Uvedená sada obslužných akcí a sestav je jinak též nazývána souhrnným označením „kontrolní chody“. Typickými představiteli kontrolních chodů jsou např. „Kontrola na neproúčtované doklady ovlivňující přiznání k DPH“, „Kontrola dodržení termínového plánu procesu realizace veřejné zakázky“, „Kontrola chybějící specifikace na položkách akvizičních plánů u připravovaných a podepsaných smluv“ a řada dalších. Výsledky těchto kontrolních chodů lze následně zobrazit přímo odpovědným osobám v příslušných aplikacích, hromadně avizovat prostřednictvím emailových zpráv nebo automatizovaně eskalovat na vědomí nadřízeným pracovníkům.

Výhody a přínosy

  • Integrace se systémem GINIS
  • Online avizace o kontrolovaných objektech jeho vlastníkovi s možností eskalace nadřízenému
  • Snížení rizika chybného pořízení dat
  • Minimalizace rizika nedodržení termínů v rámci plnění různých úkolů v GINIS
  • Auditní stopa v rámci sledovaných objektů

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.


*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.

*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.
Vybrané reference:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno