Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

DotInfo - Informace o dotacích (DotInfo)

DotInfo je systémem Ministerstva financí pro evidenci dotací a návratných finančních výpomocí. Řešením GINIS je přenos požadovaných dat z aplikace VFP (Veřejná finanční podpora) do systému Dotinfo na základě zaevidovaných dat v aplikaci VFP. Řešení splňuje ustanovení zákona č. 171/2012 Sb.

Základní funkce modulu

  • Zveřejňování veškerých požadovaných dat dle platné legislativy
  • Základní data jsou k dispozici v modulu VFP
  • Přenášejí se pouze data pořízená v modulu VFP
  • Proces je zcela automatizován
  • Přenos přiložených elektronických příloh či obrazů

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

DotInfo - informace o dotacích je rozhraním mezi aplikací VFP (Veřejná finanční podpora) a systémem evidence dotací a návratných finančních výpomocech Dotlnfo provozovaným Ministerstvem financí. Jedná se opřidanou funkcionalitu modulu VFP. Informační systém Dotlnfo a externí informační systémy komunikují prostřednictvím webových služeb (SOAP). Informační systém Dotlnfo EDS v této architektuře vystupuje jako centrální systém, se kterým komunikují externí informační systémy. DotInfo je informační systém, který umožňuje Ministerstvu financí ČR poskytovat a zveřejňovat povinné informace o dotacích a návratných finančních výpomocích. Tato povinnost je legislativně zakotvena zákonem č. 171/2012 Sb. ze dne 26. dubna 2012, který novelizuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Na portálu DotInfo.cz se tedy evidují data a dokumenty, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných výpomocí a zde je také možné údaje vyhledávat a prohlížet.

Výhody a přínosy

  • Jednotná datová základna pro přenos dat do aplikace Dotinfo
  • Data pořizuje uživatel pouze jednou do aplikace VFP
  • Správnost vkládání dat je kontrolována mechanismy vně aplikace VFP
  • Data jsou doplňována postupně v průbehu řešení dotace/výpomoci
  • Zajištění kompatability uveřejňovaných dat v Dotinfo dat s aplikací VFP

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.


*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.

*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.
Vybrané reference:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno