Manage smartly
+420 567 309 136

Frankovací stroje ()

Především u středních a velkých organizací je ekonomické využít propojení systému Spisové služby prostřednictvím aplikace Výpravna s některými typy moderních frankovacích strojů. Tím lze přes rozhraní automaticky načítat z frankovacího údaje o poplatku a váze k jednotlivým zásilkám evidovaných v systému GINIS.

Základní funkce modulu

  • Automatické komunikace systému s přenosem potřebných údajů.
  • Výrazné snížení chybovosti při evidenci potřebných údajů
  • Možnost další integrace např. váhou, obálkovacím strojem
  • Možnost dálkového kreditování

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Hlavní funkcí modulu Výpravna je zajištění příjemu odesílaných zásilek od jednotlivých spisových uzlů (útvarů), evidence, následné třídění a vypravení zásilek mimo organizaci (poště, doručovací službě, apod.). Modul disponuje tiskovými výstupy z nichž nejpodstatnější je Poštovní podací arch pro sledované zásilky. Vyplňování hodnot do poštovního podacího archu je možné zabezpečit ručním zadáním, nebo lze využít automatické předplňování výplatného a váhy z frankovacího stroje případně i váhy. Frankovací (výplatní) stroje zajistí vyplacení poštovní obálky (balíku) přímo u majitele stroje. To znamená, že obálka je označena hodnotou poštovného, orazítkována reklamním štočkem se zpáteční adresou.

Výhody a přínosy

  • Výhody České pošty s.p.
  • Přesná evidence nákladů na poštovné
  • Výrazné zrychlení evidence
  • Možnost užití reklamního štočku (logo, výročí, zvláštní příležitosti)

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno