Manage smartly
+420 567 309 136

Rozhraní IISSP - GINIS ()

Jste jako organizační složka státu povinni zpracovávat data pro Integrovaný Informační Systém Státní Pokladny (IISSP)? Chcete mít vše přehledně na jednom místě a bez nutnosti práce ve dvou informačních systémech? GINIS Vám bude podporou. Pomůže při tvorbě potřebných validních dat a jejich následném přenesení do systému státní pokladny.

Základní funkce modulu

 • Logické začlenění procesů vztahujících se k systému státní pokladny do příslušných agend
 • Práce v aplikacích je řízena pomocí uživatelských rolí a parametrizace
 • Kontrola na primární číselníky a další přidružené kontroly
 • Podpora tvorby validních dat a následné přenesení do systému státní pokladny
 • Data státní pokladny jsou dostupná v GINIS
 • Kontrola konzistence dat mezi GINIS a systémem státní pokladny
 • Ukládání historie komunikace s IISSP

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Jedná se o řadu funkcionalit, které jsou zapracovány v modulech napříč GINIS, ve kterých je podporována příprava validních dat a jejich přenesení do Integrovaného Informačního Systému Státní Pokladny (IISSP) a to bez nutnosti přímého přístupu do tohoto systému. Jedná se o plnohodnotnou podporu přípravy rozpočtu, zpracování rozpočtu, rezervace rozpočtových prostředků, účtování ve vazbě na rezervované prostředky a také konečného přeúčtování skutečnosti. Příprava dat a přenesení do IISSP je logicky zapracováno do základních procesů v GINIS, které organizační složky státu musí dle dikce zákonů provádět. Data předávaná do systému státní pokladny jsou dostupná v jednotlivých modulech dle příslušných oblastí GINIS. Validita dat je zajištěna pomocí kontrol na primární číselníky a také díky dalším přidruženým kontrolám. Práce v GINIS je řízena pomocí uživatelských rolí a parametrizace. Uživatel má přehled o všech operacích prováděných v kontextu procesů systému státní pokladny. K dispozici jsou kontroly konzistence dat mezi oběma systémy.

Výhody a přínosy

 • Přehledné a intuitivní zpracování procesů v souvislosti se systémem státní pokladny
 • Zvýšení efektivity, práce probíhá pouze v GINIS
 • Zajištění jednoznačné zodpovědnosti za zpracování a odesílání dat do státní pokladny
 • Validní data díky zabudovanému systému kontrol
 • Žurnál provedených operací ve vazbě na státní pokladnu
 • Kontrola konzistence dat mezi oběma systémy

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno