Manage smartly
+420 567 309 136

Integrovaná personalistika Defence ()

Integrovaná personalistika Defence je modulární personální systém pokrývající veškerou agendu personální práce a řízení kvality personálu. Přináší novou kvalitu bezpečnosti informací o vašem personálu. Jedná se o ucelený systém pro střední a velké organizace, státní správu a samosprávu včetně služebních poměrů.

Základní funkce modulu

  • Procesní informační systém řídící se platnými předpisy v ČR (ZP, centrální katalogy, číselníky ….)
  • Systém, který udělá z personalisty personálního managera
  • Systém, který poskytne vrcholovému managementu okamžitý přehled o kvalitě personálu

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

OSB - Osoba Aplikace Osoba v sobě zahrnuje úplnou funkcionalitu pro podporu všech procesů životního cyklu zaměstnance v organizaci. Od přijetí uchazeče, k popisu zaměstnance (osobní data) v definovaných kategoriích pracovněprávního vztahu, přes přiřazení personálu na předem vydefinovaná systemizovaná místa správního úřadu, řízení kariéry až po propuštění. Navíc, při odchodu zájmové osoby, údaje o dané osobě lze archivovat v databázi. ZMP - Zpracování mzdových podkladů Aplikace Zpracování mzdových podkladů je navržena k vytváření platových výměrů zájmovým osobám. Platové výměry lze vytvářet prostřednictvím dvou hlavních modulů aplikace, kterými jsou modul „Platové výměry – Na základě personálních opatření“ a modul „Platové výměry – změna pro osobu“. ‌‌ VZD - Vzdělávání Aplikace plní tyto základní funkce: definuje kvalifikační požadavky kladené na zaměstnance (co mají splňovat), eviduje kvalifikační předpoklady zaměstnanců (co splňují), eviduje a řídí proces získávání kvalifikačních předpokladů formou kurzů a školení.

Výhody a přínosy

  • Integrace personálních procesů do jednoho produktu
  • Formalizace personálních procesů
  • Okamžitý přehled o stavu personálu v organizaci
  • Vazba na státní informačí systémy

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno