Manage smartly
+420 567 309 136

Rozhraní MONIT (INT)

Potřebuje Vaše organizace komunikovat s informačním systémem MONIT v oblasti proplácení projektů spolufinancovaných EU? Interface GINIS Vám umožní propojit systém GINIS se systémem MONIT včetně následné podpory práce s daty systému MONIT v dalších agendách systému GINIS jako je ADA, FUC, BUC nebo POU (dle typu implementace).

Základní funkce modulu

 • Automatické nebo ruční zpracování příchozích dávek z IS MONIT
 • Plánováné nebo ruční generování dávek do IS MONIT
 • Velké možnosti parametrického nastavení komunikace včetně šifrování a podepisování dávek
 • Plná podpora XML rozhraní IS MONIT
 • Komunikace s IS MONIT přes elektronickou poštu
 • Mailová avizace průběhu automatizovaného provozu

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul INT jako součást integrační platformy GINIS slouží mimo jiné pro obousměrnou komunikaci mezi systémem GINIS a systémem MONIT. Tato komunikace probíhá na bázi výměny datových dávek ve formátu XML definovaných firmou TESCO SW a.s. a implementace na straně systému GINIS plně pokrývá platební a účetní část rozhraní. Pro zabezpečení přenosu dat proti jejich zneužití jsou dávky podepisované a šifrované. Modul INT umožňuje práci v nekolika režimech od ručního zpracování až po plně automatizovaný provoz. Zpracování dávek je podrobně žurnálováno, aby bylo možné zpětně zjistit, kdy byly dávky zpracovány, což je obzvláště vhodné, pokud jsou dávky zpracovávány v automatizovaném provozu, tj. bez obsluhy uživatelem.

Výhody a přínosy

 • Obousměrná komunikace se systémem MONIT
 • Podpora v návazných agendách systému GINIS jako je ADA, FUC, BUC nebo POU (dle typu implementace)
 • Několik typů zpracování dat ze systému MONIT
 • Automatizované zpracování dávek bez nutnosti zásahu uživatele
 • Možnost kontroly dat během zpracování včetně možností odmítnout zpracování dávek s chybnými daty
 • Podepisování a šifrování dávek pro výšší bezpečnost komunikace

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno