Manage smartly
+420 567 309 136

Elektronická fakturace ()

Podpora pro národní standard pro elektronickou fakturaci ISDOC v informačním systému GINIS implementovaná v modulech KDF a KOF jako elektronický obraz záznamu faktury, včetně podpory elektronického podepisování. Elektronický obraz je možné připojit k záznamu faktury na podatelně spisové služby a je prezentován a kontrolován prohlížečem ISDOCReader.

Základní funkce modulu

  • Jednoduché a intuitivní ovládání
  • S formátem ISDOC je zacházeno jako s běžným elektronickým obrazem dokumentu spisové služby
  • Okamžitá a automatická kontrola správnosti dat a jejich správná konverze do systému GINIS
  • Formát ISDOC je akceptován většinou významných firem a institucí

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Podpora pro národní standard pro elektronickou fakturaci ISDOC v informačním systému GINIS implementovaná v modulech KDF a KOF jako elektronický obraz záznamu faktury, včetně podpory elektronického podepisování. Elektronický obraz je možné připojit k záznamu faktury na podatelně spisové služby a je prezentován a kontrolován prohlížečem ISDOCReader. V modulu KDF je umožněno vytěžení dat z formátu ISDOC (funkce Import ISDOC) a jejich využití pro další zpracování záznamu o faktuře. V modulu KOF lze sestavit a připojit elektronický obraz faktury ve formátu ISDOC s využitím pořízených dat (funkce Export ISDOC) a takto připravenou vystavenou fakturu odeslat do výpravny spisové služby, která zajistí další nutné podmínky pro správné odeslání faktury odběrateli.

Výhody a přínosy

  • Úspora nákladů organizace za papír, tisk, poštovné, archivaci písemností
  • Úspora lidské práce – není nutno přepisovat, kontrolovat a dohledávat údaje z faktury
  • Zkrácení doby doručení faktury i jejího dalšího zpracování příjemcem
  • Snížení možnosti vzniku chyb – automatické načítání dat do informačního systému GINIS
  • Věrohodnost původu je zaručena elektronickým podpisem
  • Zamezení ztráty a poškození dokumentů, která hrozí u papírových dokladů

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno