Manage smartly
+420 567 309 136

Rozhraní ISDS - GINIS ()

Rozhraní na ISDS zajišťuje příjem datových zpráv pro jejich následné zpracování a další vyřizování. Při odesílání dokumentů zajišťuje uživatelům práci skrytě s informačním systémem datových schránek. Rozhraní na ISDS též zajišťuje automatizované načtení informací o doručení dříve odeslaných datových zpráv.

Základní funkce modulu

  • Příjem DZ a jejich uložení do DB
  • Ztotožnění ESU se záznamem v ISDZ a uložení do kartotéky ESU
  • Příprava DZ pro odeslání
  • Vypravení DZ s ověřením

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Organizace musí jinému orgánu veřejné moci doručovat prostřednictvím datové schránky dokumenty. Umožňuje-li to povaha dokumentu, musí organizace doručovat prostřednictvím datové schránky dokumenty těm fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které mají zpřístupněny svou datovou schránku. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba k tomu oprávněná do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Zpřístupnit svou datovou schránku nejpozději do 15 dnů po doručení přístupových údajů. Jmenovat osobu pověřenou k přístupu do datové schránky, pokud touto není přímo vedoucí orgánu veřejné moci (hejtman, primátor, starosta, atd.). Řešení zajišťuje distribuci dokumentů došlých do datové schránky svým jednotlivým pracovníkům či organizačním složkám (odborům, oddělením), a to prostřednictvím spisové služby. Umožňuje pracovníkům odesílání dokumentů do datových schránek adresátů, pokud tento má datovou schránku zpřístupněnu.

Výhody a přínosy

  • Jednoduché ověření existence datové schrínky
  • Automatizovaný příjem DZ a jejich uložení do IS GINIS
  • Automatizované stahodání doručenek k odeslaným DZ
  • Příjem a odesílání DZ

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno