Manage smartly
+420 567 309 136

Registr plátců DPH ()

Zpracováváte větší množství dodavatelských faktur? Prověřujete své dodavatele v Registru plátců DPH? Chcete se vyhnout problémům s ručením za neodvedenou daň, které by mohly nastat při úhradě nespolehlivému plátci? Využijte možnost automatického ověřování plátců DPH a získejte rozšířenou podporu a větší jistotu při zpracování daňových dokladů.

Základní funkce modulu

  • Automatické ověřování (ne)spolehlivosti dodavatele a jeho bankovního účtu v Registru plátců DPH
  • Vícekrokové ověřování: při evidenci i při odeslání požadavku k úhradě
  • Upozornění uživatele při úhradě nespolehlivému plátci a/nebo při platbě na nezveřejněný účet
  • Průkazný záznam o provedené kontrole a jejím výsledku v historii dokladu
  • Hromadná kontrola účtů při vytváření příkazu k úhradě, možnost zablokování „podezřelých“ plateb

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Produkt umožňuje automatické a hromadné ověřování dodavatelů v Registru plátců DPH v souvislosti se zavedením institutu ručení příjemce zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem. Jedná se o rozšíření základní funkcionality zpracování daňových dokladů evidovaných v modulu KDF - Kniha došlých faktur. Při evidenci výdajových daňových dokladů a při odeslání požadavku k úhradě se provádí automatické ověření (ne)spolehlivosti dodavatele a jeho bankovního účtu v Registru plátců DPH. Uživatel je upozorněn na případné nesrovnalosti. Záznam o provedené kontrole a jejím výsledku se ukládá do historie dokladu. Bankovní účty dodavatelů se hromadně kontrolují také při vytváření příkazu k úhradě v modulu BUC - Komunikace s bankou. V případě platby daně na účet finančního úřadu při využití zvláštního způsobu zajištění daně se automaticky vyplní platební symboly a zpráva pro příjemce v předepsaném tvaru. Hromadné ověřování (ne)spolehlivosti plátců a jejich bankovních účtů je umožněno také v modulu ADK - Administrace kartotéky externích subjektů.

Výhody a přínosy

  • Snadné a automatické ověřování plátců DPH namísto jednotlivých ručních kontrol
  • Eliminace problémů s ručením za daň neodvedenou dodavatelem
  • Bezpečné zpracování daňových dokladů v souladu s platnou legislativou
  • Průkazný záznam o provedené kontrole a jejím výsledku u každého dokladu
  • Podpora při preventivní platbě daně na účet finančního úřadu

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno