Manage smartly
+420 567 309 136

Rozhraní RŽP - GINIS (RŽP)

Tento produkt je automaticky pracujícím rozhraním mezi centrální agendou, provozovanou v rámci MPO ČR, a to Registrem živnostenského podnikání a lokálně provozovanou spisovou službou organizace.

Základní funkce modulu

  • Řešení je založeno na Národním standardu pro spisové služby. Vychází z XML schémat a pravidel, která byla vytvořena pracovní skupinou sedmi výrobců spisových služeb. služeb dalších firem.
  • Je realizováno s pomocí webových služeb. Toto řešení nevyžaduje interakci uživatelů nebo pracovníků IT a funguje zcela samostatně na pozadí. Toto rozhraní je pro uživatele "neviditelné".
  • Je založeno na oboustranné komunikaci. Část této komunikace je realizována synchronně a část asynchronně. Pro uživatele to znamená, že některé akce se v druhém systému projeví okamžitě a některé se projeví až po určité časové prodlevě.

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

RŽP je centrálně provozovaná aplikace realizující kompletně agendu živnostenských úřadů měst. Agenda RŽP je celá postavená na dokumentech. Žádosti živnostníků a občanů, rozhodnutí úřadu atd. Centrální charakter aplikace znamená, že všichni uživatelé se hlásí přes webový prohlížeč k jediné instalaci webové aplikace. Tuto aplikaci provozuje MPO ČR. Veškerá komunikace se tedy realizuje přes internet a v rámci samotné organizace nejsou uložena žádná data agendy RŽP, ale ani žádná data popisující dokumenty, které v rámci agendy RŽP vznikají, jsou odesílány a nebo doručovány do organizace. Přitom organizace a také odborná agenda musí splňovat veškeré požadavky, které jsou obsaženy v zákoně o archivní a spisové službě, ve vyhláškách MV ČR platných pro spisové služby a také obsažené v Národním standardu pro spisové služby. Z praktického hlediska, na ŽÚ vzniká velké množství dokumentů, ke kterým samotná organizace nevlastní žádné záznamy, tím se komplikuje např. předávání do spisovny atd. Agenda RŽP je svým charakterem v rámci organizace víceméně autonomním světem. Styčné plochy s organizací jsou pouze při příjmu podaných dokumentů do RŽP a při vypravení zásilek z RŽP. Tyto dvě oblasti se řeší ručním přepisem dat. Starší snahy vyřešit předání dat o zásilkách výpravně vedly v roce 2008 k realizaci dávkového rozhraní RŽP a obecných spisových služeb. Toto rozhraní bylo v rámci systému GINIS implementováno a provozuje se na několika lokalitách. Toto rozhraní bylo postaveno na dávkové, jednosměrné výměně dat a to ze systému RŽP do systému spisové služby. Dávka obsahovala pouze data potřebná pro vytištění předávacího protokolu poště. Navíc rozhraní vyžadovalo manuální manipulaci s dávkami. Ty se musely ručně stáhnout ze systému RŽP a následně načíst s pomocí aplikace GINIS - INT do spisové služby. Jediným přínosem tohoto rozhraní byl sestavený výpravní arch pro předání zásilek poště. Z výše uvedených důvodů se toto rozhraní výrazněji nerozšířilo. S příchodem systému datových schránek se ale situace dramaticky změnila. Zatímco doposud se zásilky z podatelny dostaly do RŽP osobním předáním zásilek od obsluhy podatelny pracovnicím ŽÚ a nebyl k tomu tedy nutný informační systém, s příchodem datových se tento stav změnil. Datová zpráva se musí předávat elektronicky a je tedy ideální propojit systém spisové služby a systém RŽP elektronickým rozhraním a data předávat automatizovaně. Stejné platí pro předání připravených zásilek se ze systému RŽP do výpravny. Opět je ideální použít elektronické předání připravených datových zpráv a jejich následné odeslání elektronickou výpravnou přímo do systému ISDS. Proto vzniklo oboustranné rozhraní pro propojení agendového systému RŽP a obecných spisových služeb. Proto se fy. Gordic rozhodla toto rozhraní implementovat do svého systému spisové služby.

Výhody a přínosy

  • Dokumenty přijaté na podatelně, se prostřednictvím rozhraní zcela automaticky načtou do systému RŽP. Pro předání do systému RŽP postačuje, aby obsluha podatelny přidělila zpracovávaná podání na spisový uzel ŽÚ.
  • Systém RŽP si automaticky na pozadí žádá o přidělení čísla jednacího a spisové značky ze systému spisové služby. To umožňuje vedení jednoho centrálního deníků jak pro spisovou službu, tak pro ŽÚ. Vedení centrálního deníku přitom není podmínkou.
  • Všechny dokumenty a spisy vzniklé v rámci agendy ŽÚ jsou přenášeny na pozadí do spisové služby. To umožňuje naplnit požadavek na jednotné vedení spisové služby organizace, vyhledávání dokumentů a spisů, prohlížení obsahu el. dokumentů atd..
  • Všechna vypravení, ať již klasická papírová nebo elektronická vypravení do datových schránek jsou přenášena automaticky na pozadí ze systému RŽP do spisové služby do aplikace výpravna. Nemusí se tedy nic přepisovat a ani spouštět jinou aplikaci.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno