Manage smartly
+420 567 309 136

Váhy zásilek (VYP)

Především u středních a velkých organizací je ekonomické využít propojení na váhu a frankovací stroj. Spisová služba umožňuje prostřednictvím aplikace Výpravna propojení s některými typy moderních vah. Tím lze přes dodaný interface automaticky načítat údaje z váhy k jednotlivým zásilkám evidovaných v systému GINIS.

Základní funkce modulu

  • Automatické komunikace systému s přenosem váhy.
  • Výrazné snížení chybovosti při evidenci potřebných údajů
  • Možnost další integrace např. frankovacím či obálkovacím strojem

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Hlavní funkcí modulu Výpravna je zajištění příjmu odesílaných zásilek od jednotlivých spisových uzlů (útvarů), evidence, následné třídění a vypravení zásilek mimo organizaci (poště, doručovací službě, apod.). Modul disponuje tiskovými výstupy, z nichž nejpodstatnější je Poštovní podací arch pro sledované zásilky. Vyplňování hodnot do poštovního podacího archu je možné zabezpečit ručním zadáním, nebo lze využít automatické předplňování váha a výplatného z váhy případně i frankovacího stroje. Moderní frankovací stroje lze rozšířit o průletovou váhu, díky které je proces získání informací o váze a výplatném realizován jediným úkon. Dojde k výraznému zrychlení a zjednodušení při vypravení zásilek.

Výhody a přínosy

  • Výhody České pošty s.p.
  • Přesná evidence váhy a nákladů na poštovné
  • Výrazné zrychlení evidence

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno