Manage smartly
+420 567 309 136

Zveřejňování ()

V rámci trendu otevřenosti úřadů směrem k veřejnosti se zveřejňování dokumentů začíná stávat standardem, který nachází stále častěji oporu i v legislativě. Informační systém GINIS nyní disponuje stejnojmennou pokročilou funkcionalitou, která umožňuje uživatelům realizovat zveřejňování opravdu důsledně a efektivně.

Základní funkce modulu

  • Jednoduché uživatelské ovládání
  • Komplexní proces zveřejnění
  • Naplnění zákonných požadavků pro zveřejnění (smlouvy, objednávky)
  • Online nebo offline zveřejnění

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Díky integrované komplexní správě zveřejnění není nutné ručně přenášet data do různých externích formulářů, protože proces zveřejnění probíhá přímo nad zdrojovými daty. Data lze přenášet data na (legislativou či vnitřním předpisem) definovaná umístění, jako jsou lokální úložiště, atd. Zveřejňování probíhá nad zdrojovými daty a skládá se z tří základních fází: příprava, schvalování a zveřejnění. V rámci přípravy si uživatel shromáždí dokumenty a automaticky se mu k nim založí příslušná metadata. Při přípravě lze využít interní anonymizér vytvářející samostatné elektronické přílohy nebo nové verze původních dokumentů. V druhé fázi probíhá schvalování dat, která budou dále zveřejněny. Schválení může probíhat buď manuálním způsobem anebo automaticky s využitím řízených schvalovacích procesů s Elektronickou podpisovou knihou (EPK). Pokud jsou dokumenty připraveny (včetně metadat) a schváleny, je možné provést jejich zveřejnění buď manuálním nebo automatickým způsobem online nebo offline způsobem na libovolné místo.

Výhody a přínosy

  • Integrace v systému IS GINIS - práce nad zdrojovými daty
  • Snížení rizika chybného zveřejnění vlastního obsahu
  • Není nutné vytvářet další kopie dokumentů a přepisování dat do externích formulářů
  • Auditní stopa zveřejněných dokumentů
  • Historie zveřejnění

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno