Manage smartly
+420 567 309 136
Ekonomická administrace

Ekonomická administrace (ADE)

Společná administrace ekonomické části systém GINIS je určena k nastavení a průběžné aktualizaci dat správy EKO subsystému a aplikací systému GINIS dle požadavků uživatele. V rámci EKO administrace se zakládají agendové knihy, přístupy uživatelů do knih, bankovní účty, atd.

Základní funkce modulu

 • Flexibilní správy systému
 • Jednoznačnost a prokazatelnost správy
 • Detailní řízení přístupů jednotlivých správců
 • Průběžná kontrola dat správy systému
 • Přehledové funkce, grafy, intuitivní zobrazení vazeb subjektů
 • Automatické kontroly správnosti realizovaných změn
 • Propracovaný systém varování před chybnou manipulací s daty správy systému.

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Aplikace Ekonomická administrace systému (GINADM01) je klasická WIN32 aplikace, která v přívětivém, nemodálním prostředí umožňuje spravovat základní data subjektů a jejich vzájemných vazeb, spojených se správou ekonomické části informačního systému GINIS. Mezi zcela základní patří např. správa agendových knih, účtů, ale také číselníků měn, účetních středisek a mnoho dalších. Správa je pro všechny části systému centrální a jednotná, což usnadňuje jak zaškolení, tak následnou údržbu systému jako celku. Správu systému lze rozložit mezi více specializovaných právců, a to s pomocí propracovaného systému řízení přístupových práv jednotlivých správců, např. na správce části rozpočtu, pokladny, atd..

Výhody a přínosy

 • Centrální správa celého systému GINIS využívající společná data Základní administrace
 • Těsná vazba na externí zdroje dat, např. ČNB, MF ČR atd..
 • Přehledná správa systému zahrnující grafická vodítka
 • Pomocné wizardy pro hromadné operace
 • Široká škálovatelnost správy od malých organizací až po velmi rozsáhlé instituce
 • Dohledatelnost a prokazatelnost změn
 • Možnost rozložení správy na více administrátorů podle odbornosti

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno