Manage smartly
+420 567 309 136
Evidence externích subjektů

Evidence externích subjektů (ESU)

Máte větší počet partnerů (dodavatelů, odběratelů nebo jiných subjektů) a chcete je mít přehledně evidované se všemi podrobnými údaji na jednom místě? Potřebujete ověřovat partnery zda jsou spolehlivými plátci DPH nebo nejsou v insolvenčním řízení? Potřebujete ověřovat údaje partnerů v systému základních registrů?

Základní funkce modulu

 • Napojení na registr ARES
 • Napojení na základní registry
 • Napojení na insolvenční rejstřík
 • Napojení na rejstřík nespolehlivých plátců DPH
 • Napojení na datové schránky
 • Evidence údajů včetně bankovních účtů, kontaktních osob a provozoven
 • Využítí údajů ostatními moduly GINIS Express
 • Hromadné ověřování proti registrům a rejstříkům

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul ESU slouží jako podrobná evidence externích subjektů (partnerů - dodavatelů, odběratelů nebo jiných subjektů). Ke každému partneru umožňuje sledovat velké množství údajů (evidenční, kontaktní, adresní, kontaktní osoby, bankovní účty, provozovny, atp.). Zároveň evidence je nebo může být napojena prostřednictvím on-line přístupu k internetu na nejčastější veřejně dostupné registry jako je ARES (odkud lze kromě ověření převzít i údaje o partnerovi), registr nespolehlivých plátců DPH (odkud lze převzít i zveřejněné bankovní účty partnera) nebo Insolvenční rejstřík. Dále na veřejně nepřístupné registry jako jsou tzv. Základní registry (ISZR), ale i na jiné systémy jako jsou datové schránky, e-mailovou komunikaci nebo internetové mapy.

Výhody a přínosy

 • Přehledná evidence všech externích partnerů účetní jednotky
 • Předplnění údajů z ARES
 • Ověření partnera v insolvenčním rejstříku
 • Ověření spolehlivosti partnera pro platbu DPH
 • Ověření partnera v základních registrech
 • Evidence bankovních účtů partnera
 • Evidence provozoven partnera
 • Napojení na ostatní moduly GINIS Express

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno