Manage smartly
+420 567 309 136
GORDIC Lightweight IDM

GORDIC Lightweight IDM (IDM)

Řešení poskytující řízení přístupů zejména k informačnímu systému GINIS na základě nákladových středisek a žádanek uživatelů. Určeno je pro velké organizace, kde je plnohodnotně nasazen systém GINIS a je třeba detailním způsobem ošetřit formální náležitosti přístupů k citlivým datům.

Základní funkce modulu

  • Žádanky o přístup s detailními informacemi o zpracování
  • Přehledy uživatelů přistupujících do nákladových středisek
  • Distribuce prvotních údajů potřebných pro přístup - např. heslo
  • Sestavy s aktivními a neaktivními uživateli

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Produkt umožňuje uživatelům žádat o jednotlivé přístupy do systému GINIS za různá nákladová střediska. Tyto žádosti jsou přijaty podatelnou a následně schváleny jednotlivými správci subsystémů. Konečným krokem je pak poloautomatické nastavení přístupů v GINIS a doadministrace správci příslušných dat.

Výhody a přínosy

  • Historizace jednotlivých rolí a jejich přidělení v čase
  • Přehledy časů zpracování žádosti za jednotlivé týmy
  • Rozdělení zodpovědností žadatel-schvalovatel-realizátor
  • Zvýšení bezpečnosti celého informačního systému
  • Sofistikovaný systém odebírání rolí za provozu
  • Automatizované odebírání rolí při změně pracovní pozice

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno