Manage smartly
+420 567 309 136
Kompetenční centrum

Kompetenční centrum (KCE)

Ucelené řešení pro správu identit, organizační struktury, rolí a přístupových práv. Kompetenční centrum Vám zajistí kompaktní přehled o právech jednotlivých osob, umožní jejich rychlou a jednoduchou správu. Pomocí integrovaného workflow systému lze vyřizovat jednotným způsobem opakující se úkoly v IT - například nástup nového zaměstnance nebo odchod na mateřskou dovolenou.

Základní funkce modulu

 • Implementace metodiky RBAC - Role Based Access Control
 • Napojení na GINIS, CA, Liferay, ActiveDirectory
 • Rozšiřitelnost pomocí externích modulů
 • Reportovací systém integrovaný s GFE
 • Napojení na personalistiku PER
 • Dynamické webové služby poskytující přístup k evidovaným subjektům
 • Konektory na externí systémy sdružují jejich vlastnosti do rolí, uživatelů a organizačních jednotek
 • Telefonní seznam

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Kompetenční centrum umožňuje nastavovat přístupová práva v informačních systémech na základě RBAC metodiky. To znamená, že přístup se nastavuje pomocí role, nikoliv jako specifické vlastnosti informačního systému. To auditovat přístupy jednotným způsobem, ať jde o Liferay, GINIS nebo LDAP. Navíc je tím dosaženo větší transparentnosti a pochopitelnosti přístupů pro administrátory a střední management.

Výhody a přínosy

 • Centralizace klíčových údajů a jejich zpřístupnění integraci
 • Rychlé obsloužení požadovaných přístupů v mnoha informačních systémech
 • Automatizace procesů nástupů, výstupů a z toho plynoucí zrychlení těchto procesů
 • Federace identit v jednotlivých informačních systémech
 • Centralizace přístupových práv a jejich správa
 • Zjednodušení principů metodiky, vytváření, přidělování a následné validace přístupů
 • Evidence libovolných údajů pro uživatele, roli, organizační jednotku
 • Integrace s portálem GEP

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno