Manage smartly
+420 567 309 136
Modul přenosu dat

Modul přenosu dat (MPD)

Plánujete v rámci své organizace přenášet větší objemy dat mezi dislokovanými složkami? Připadá vám ale komplexní integrační řešení pro váš případ příliš složité a nákladné? Požadujete nicméně dlouhodobou praxí ověřený a funkční produkt? Potom vaší pozornosti doporučujeme systém datových replikací aplikačně podpořený modulem přenosů dat - MPD.

Základní funkce modulu

 • Konfigurovatelnost replikací až do elementární úrovně
 • Vysoká datová propustnost a výkon
 • Nízké nároky na technologickou infrastrukturu
 • Spolehlivost ověřená dlouhodobým provozem
 • Plně administrovatelná distribuční mapa
 • Možnost výměny dat mezi různými typy databází navzájem

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Primárním účelem Modulu přenosů dat - MPD je zabezpečovat replikaci dat v rámci systému, jehož data jsou fyzicky rozmístěna ve více databázích. S jeho pomocí lze zajistit automatizované sdílení a distribuci příslušných údajů mezi jednotlivými uzlovými lokalitami organizace. Díky implementaci modulu MPD lze tedy určité údaje ze systému shromažďovat v centrálním pracovišti, kde mohou sloužit např. pro vytváření určitých souhrnných globálních přehledů. Na druhé straně lze pomocí datových replikací zabezpečit, aby klíčové údaje pořízené v centru, byly relativně snadným a standardním způsobem dopraveny na jednotlivá decentrální pracoviště. Ty pak na základě takto získaných informací mohou patřičně přizpůsobit svoji činnost celé organizační strategii. Technologie přenosu dat v modulu MPD je přitom založena na vytváření a distribuci datových souborů nazývaných datové dávky. Datové dávky mohou být obecně vytvářeny v každém uzlovém místě informačního systému a jejich následná distribuce je prováděna prostřednictvím určeného přenosového kanálu do cílové lokality, kde jsou následně stanoveným způsobem zpracovány.

Výhody a přínosy

 • Zabezpečení datových replikací v systému dislokovaném do více lokalit
 • Zajištění integrity, kompaktnosti a obsahové správnosti dat zpracovávaných systémem
 • Automatizovaný provoz bez nutnosti uživatelské obsluhy
 • Možnost podrobného řízení obsahu přenášených datových dávek
 • Široké spektrum podporovaných přenosových kanálů
 • Úspora provozních nákladů oproti komplexnímu integračnímu řešení

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno