Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136
Registr konverzí

Registr konverzí (RAK)

Modul je určen pro provádění autorizované konverze z moci úřední, převodu dokumentů v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a změnu datového formátu dokumentů. Konverzí dokumentů se ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb. rozumí „úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky“ a naopak, tedy „úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Základní funkce modulu

 • Provádí ověření platnosti elektronických podpisů a časových razítek
 • Eviduje doložky do centrálního registru
 • Výstupní digitální dokument je ve formátu vhodném pro dlouhodobé uložení (netýká se aut. kon.).
 • Výstupní digitální dokument je opatřen elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou a razítkem
 • Je možné poslat žádost o aut. kon./převod/změnu dat. for. z většiny modulů GINIS
 • Umožňuje použít jako vstup elektronický obraz či přílohu ze spisové služby
 • Výstup umožňuje uložit zpět na dokument jako novou verzi vstupu
 • Umožňuje autorizovanou konverzi doručenek

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Při provádění autorizované konverze využívá RAK rozhraní centrálního registru konverzí (CzechPOINT@Office), které zajišťuje kompletní plnění legislativních požadavků (připojí konverzní doložku, časové razítko, zaznamená povinná metadata do centrálního registru). Významným omezením autorizované konverze je formát vstupních souborů. Pokud je tedy vstup v jiném formátu lze využít institut převedení dokumentu. Převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak je určeno zejména pro interní potřebu organizace. Modul RAK umožňuje realizovat tyto převody postupem zaručujícím věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a čitelnost dokumentu, tedy plně v souladu s platnou legislativou. Dle upravené legislativy od 1.1.2015 není nutné provádět vidimaci (porovnání shodnosti vstupu a výstupu) pro převod dokumentu a změnu datového formátu. Změna datového formátu dokumentu v digitální podobě se provádí v souladu s aktuální legislativou. Díky modulu RAK je možné např. změnit datový formát DOC nebo EML do výstupního formátu PDF/A. K výstupnímu dokumentu je v souladu s legislativními požadavky také připojena povinná ověřovací doložka.

Výhody a přínosy

 • Autorizovaná konverze z moci úřední bez nutnosti návštěvy pracoviště CzechPoint
 • Převod dokumentu (z analogové podoby na dokument v digitální podobě a naopak)
 • Změna datového formátu dokumentu (např. z formátu EML, ZFO, DOC do PDF/A)
 • Zachování autenticity a právní průkaznosti Vašich dokumentů i po mnoha letech
 • Evidence provedených autorizovaných konverzí, převodů a změn datového formátu
 • Automatické procesy - u převodu dokumentu a změny datového formátu není nutná vidimace

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.


*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.

*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.
Vybrané reference:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno