Manage smartly
+420 567 309 136
Správa kartotéky externích subjektů

Správa kartotéky externích subjektů (ADK)

Kartotéka externích subjektu je jedním ze základních rejstříků vytvářených a používaných systémem GINIS. Efektivní využívání kartotéky externích subjektů jednotlivými moduly je do značné míry ovlivněno její „čistotou“ (opakující se záznamy, chybně a neúplně zadané údaje). Jak udržet jednotnou metodiku pořizování informací o externích subjektech? Jak udržet konzistenci dat pořízených z nejrůznějších agend? Proč subjekty napojovat?

Základní funkce modulu

  • Jednoduché a intuitivní ovládání
  • Přehledně zpracované údaje o externích subjektech
  • Přehledné zobrazení seskupených externích subjektů.
  • Online/offline komunikace s různými druhy registrů např. ARES, ISIR, ISRZ, Registru DPH atd.

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

V kartotéce externích subjektu systému GINIS jsou externí subjekty pořizované nejrůznějšími agendami. Často se stává, že při vyhledávání v kartotéce uživatel zadá špatně nebo příliš přesně kritéria hledání a subjekt nenalezne. Poté vytvoří tedy nový, který má vyplněny jiné údaje než ten, který již v kartotéce existuje. V kartotéce tedy zůstávají dva podobné záznamy, z nichž ani jeden nemusí být přesně zadán. Řešením je vytvořit tedy subjekt s přesným zadáním všech důležitých položek. Co ale provést s již existujícími nepřesně zadanými subjekty? Smazat je nelze, neboť by mohlo dojít k rozpojení řady vazeb. Modul ADK nabízí řešení napojení nepřesně zadané subjekty na subjekt přesně zadaný. Ve výběru z kartotéky bude sice nabízen pouze přesně zadaný subjekt, ale již existující vazby na nepřesně zadané zůstanou. Navíc při vyhledávání, pokud bude jako hledaný subjekt zadán přesně zadaný subjekt, budou hledány i záznamy s vazbou na nepřesně zadané subjekty. Původní vazby zůstanou zachovány a nové vytvářené již budou na přesně zadaný subjekt. Při vyhledávání bude mít uživatel vetší pravděpodobnost, že subjekt najde, protože přesně zadaný subjekt má vyplněn více počet položek.

Výhody a přínosy

  • Přináší centrální řízení metodiky pořizování údajů o externích subjektech.
  • Usnadňuje rychlé vyhledávání, opravy, úpravy a kontrola pořízených údajů o externích subjektech.
  • Umožňuje provádět kontroly externích subjektů vůči registrumů např. ARES, ISIR, ISZR, Registru DPH atd.
  • Nabízí přehledné tiskové výstupy o externích subjektech
  • Vytváří auditní a statistické pohledy (statistiky a grafy) na pořízená data

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno