Manage smartly
+420 567 309 136
Transakční protokol

Transakční protokol (PPO)

Transakční protokol přináší kompletní souhrnnou informaci o činnostech a údajích v daném časovém období. Jeho pravidelným generováním a ukládáním výrazně zvyšujete míru autenticity digitálních dokumentů i celého informačního systému. Modul PPO vám přináší další bezpečnostní prvek, aby autenticita vašich dokumentů nebyla v budoucnu zpochybněna.

Základní funkce modulu

 • Generování kompletního transakčního protokolu
 • Generování transakčního protokolu příjmu a odeslání
 • Genrování transakčního protokol změn
 • Tisk historie dokumentu
 • Přehled vygenerovaných protokolů
 • Možnost automatického generování v ZUD
 • Spolupráce s ostatními evidenčními moduly systému GINIS
 • Plný soulad s platnou legislativou (vč. Národního standardu pro el. systémy spisové služby)

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Díky modulu PPO je organizace schopna s vysokou mírou důvěryhodnosti prokazovat pravost informací o všech svých dokumentech. Transakční protokol je souhrnný přehled profilových informací o všech doručených i vlastních dokumentech organizace, zafixovaných v čase. Výstupem je vygenerovaná sestava, která obsahuje informace o příslušných dokumentech jako: PID, Čj., Věc, Název souboru, čas podání/odeslání, hash souboru atp. Protokol je vygenerován ve výstupním datovém formátu PDF/A a opatřen elektronickým podpisem a časovým razítkem. Protokol je možné v souladu s požadavky Národního standardu automaticky zaevidovat do Spisové služby jako nový dokument s příslušným skartačním znakem a lhůtou. V případě nejasností o pravosti jakéhokoliv dokumentu získává původce tímto způsobem unikátní a právně průkazný podklad pro garanci autenticity svých dokumentů. Transakční protokol je možné generovat pomocí tohoto modulu, nebo je možno sestavy i vytvářet automatizovaně pomocí modulu ZUD.

Výhody a přínosy

 • Zvýšení autenticity dokumentů i systému
 • Rychlá a přehledná správa transakčních protokolů
 • Variabilita při vytváření transakčních protokolů
 • Splnění legislativních požadavků

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno