Manage smartly
+420 567 309 136
Zpracování událostí

Zpracování událostí (ZUD)

Pokud máte pocit, že při současné úrovni technologického pokroku by mohly počítače některé věci dělat automaticky za vás samy, je na čase naplno využít potenciál událostního systému. Tato aplikační vrstva se postará o spolehlivé plnění rutinních úloh místo vás. Navíc zajistí vaši cílenou informovanost o všem, co by jste rozhodně neměli přehlédnout.

Základní funkce modulu

 • Plně administrovatelný systém automatického zpracování událostí
 • Podpora odloženého zpracování sestav
 • Zabezpečení obsluhy uživatelských avizací
 • Automatizovaná aktualizace údajů ze základních registrů
 • Integrovaný monitoring provozu aplikací
 • Snadná správa kalendáře naplánovaných událostí
 • Řízený dohled nad mezními stavy v datech

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Zpracování událostí je specializovanou službou jádra systému. Zahrnuje řízení, obsluhu a správu událostí vzniklých v důsledku provozu systému a jeho jednotlivých agend. Existují přitom dvě základní skupiny událostí, a to naplánované úlohy a zprávy od aplikací. Naplánovanou úlohu představuje událost vyvolaná v definovaném časovém okamžiku na základě stanoveného kalendáře. Naproti tomu zprávy od aplikací jsou události průběžně generované za běhu jednotlivých modulů systému jako odezva na určitý aplikační nebo datový stav. Každá událost je ihned po svém vzniku zařazena do fronty událostí, která je průběžně vyhodnocována službou pro zpracování událostí - ZUD. Úkolem této služby je pro všechny nově zaevidované události automaticky vyvolat příslušnou obslužnou rutinu, která v sobě zahrnuje provedení jedné nebo více obslužných akcí. Obslužnou akcí se přitom rozumí spuštění určité programové komponenty pro vykonání jistého specifického úkolu. Jaké obslužné akce se provedou v důsledku vzniku konkrétní události stanovuje administrátor v konfiguraci, která je spravována pomocí modulu administrace zpracování událostí - ADU.

Výhody a přínosy

 • Automatické provádění rutinních nebo často opakovaných činností
 • Cílená informovanost o důležitých událostech v rámci systému
 • Možnost posunu zpracování náročných úloh do doby nízkého vytížení systému
 • Rozsáhlé portfolio kategorizovaných událostí a obslužných akcí
 • Účinný dohled nad klíčovými provozními parametry systému
 • Podpora napopojení událostního systému na externí SIEM řešení

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno