Manage smartly
+420 567 309 136
Hodnocení efektivity

Hodnocení efektivity (HEF)

Jádro agendy Controlling. Prostřednictvím modulu je řešena úloha získání základní báze dat pro controlling, konfigurace jednotlivých oblastí a dílčích předmětů hodnocení controllingu, sestavení výpočetního modelu a výpočetní jádro pro hodnocení efektivity a analýzu vlivu odchylek. Prostřednictvím modulu je řízen sběr dat.

Základní funkce modulu

  • Předmět hodnocení - univerzální nástroj pro konstrukci libovolného téma controllingu
  • Konstrukce soustavy ukazatelů
  • Management sběru validních dat
  • Bohatá nabídka metod hodnocení efektivity

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul zajišťuje administraci a konfiguraci controllingového systému z pohledu informačního obsahu. Primárním cílem je účelová selekce informací klíčových pro manažerské rozhodování, integraci těchto informací do jednotné datové základny. Modul je vybaven také univerzálními mechanismy pro konstrukci libovolné soustavy indikátorů. Modul disponuje účinnými nástroji k organizaci a řízení sběrů vyžadovaných měřitelných informací. Sběry lze organizovat buď „manuálně“ nebo automaticky prostřednictvím datových pump a interface, pomocí XML nebo přímo z MS Excel. Pomocí modulu lze sběr účinně řidit sběr tak, aby data pro controlling byly validované. Modul je vybaven speciálními nástroji a metodami hodnocení efektivity jako jsou bodovací metody, scoring, ranking, DEA analýza obalu dat, vážená vzdálenost od ideální hodnocené jednotky atp.

Výhody a přínosy

  • Podpora strategického, taktického a operativního řízení organizace
  • Podpora strategického, taktického a operativního řízení zřizovaných organizací
  • Validovaná data pro controlling
  • Analýza hodnocení efektivity hodnocených jednotek pomocí nabídky hodnotících metod
  • Konfigurace systému bez potřeby programování výpočetního modelu
  • Využití dat manažerského účetnictví stejně tak jako využití dat controllingu pro manažerské účetnictví

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno