Manage smartly
+420 567 309 136
Informační panel

Informační panel (IPA)

Potřebujete ke své práci hodně informací, které jsou ale rozptýlené na několika místech? Aplikace Informační panel (IPA) řeší potřebu zobrazovat informace z velkého počtu agend informačního systému na jednom místě bez nutnosti používání několika nástrojů.

Základní funkce modulu

  • Tenký klient postavený na N-vrstevné architektuře moderní platformy .NET Framework
  • Portálový vzhled - každému pohledu je přidělena pravoúhlá oblast (webpart), kterou může uživatel přemisťovat mezi předdefinovanými zónami
  • Pohledy lze minimalizovat a v případě potřeby opět zobrazit
  • Uživatelské změny designu pohledů jsou modulem zapamatovány a obnoveny při dalším přístupu k nástěnce
  • Personalizace - filtrování zobrazených údajů, skrytí sloupců tabulky (datových řad grafů)

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul je primárně určen pracovníkům (především v analytických pozicích, na různých řídících úrovních, apod.), kteří při své práci potřebují integrovat výstupy vybraných agend, filtrovat běžné výstupy agend podle jiných kritérií a následně tyto výstupy různými formami prezentovat (tabulky, grafy, varovné zprávy, apod.). Těmto uživatelům jsou samozřejmě i dnes relevantní agendy přístupné, avšak dohledat některé vazby může být časově náročné a složité. Aplikace umožňuje sdružovat výstupy z modulů informačního systému do jednoho místa – na tzv. „panel“. Na panel jsou uživatelem umístěny výstupy vybraných úloh (pohledy), které jsou v modulu administrativně integrovány. Uživatel tak může vytvořit škálu pohledů napříč agendami a umístit ji na jedno snadno dostupné místo. Na výstupy lze nahlížet formou tabulek, grafů a sestav, jednoduchých výstupů (textové upozornění, vypovídající číslo). Uživatel může též vytvářet své vlastní panely, anebo je sdílet s ostatními uživateli.

Výhody a přínosy

  • Podpora rozhodovacího procesu
  • Drilování - procházení úrovněmi výstupů
  • Různé formy výstupů - grafy, zvuková upozornění, grafické alerty apod.
  • Integrace heterogenních informací na jedno místo

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno